Υποβολή δικαιολογητικών για εξετάσεις χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού

0
39

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018, λήγει τη Δευτέρα 11-06-2018.