Υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

0
38

Μια ακόμα ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες απέστειλε η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση αναφέρεται:

Σας ενημερώνουμε ότι: «Με την αριθμ. 6419/07-08-2018 (ΑΔΑ 6ΣΝΠΟΡ1Θ-5ΕΩ) Τροποποιητική απόφαση καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ή την αίτηση διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα . Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού»