Υποπροϊόντα ελαιουργείων και κυκλική οικονομία

0
46

Υποβλήθηκε με επιτυχία η πρόταση «Circular bio-based models as tools for a re-novation in olive oil agrifood systems» (PROMITOR), στην ενότητα CE-RUR-10-2019 της πρόσκλησης Horizon 2020-RUR-2018-2020 της Ε.Ε.

Η ιδέα ξεκίνησε από Ιταλούς ερευνητές του ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development), που συντονίζει την πρόταση, σε συνεργασία με το γεωπόνο-ερευνητή Κ. Χαρτζουλάκη, και αποτελεί μια νέα προσπάθεια για καινοτόμο και βιώσιμη λύση, ιδιαίτερα για τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων.

Στην πρόταση από την Ελλάδα συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8) και από τα Χανιά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ), η επιχείρηση ‘ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΟΕ’ και η εταιρεία συμβούλων ZEN AGRO PC, που διαμόρφωσαν τις δράσεις που θα γίνουν στα Χανιά και τη Κίσαμο. Την πρόταση στηρίζουν με έγγραφη δήλωση (Expression of Interest) η Αντιπεριφέρεια Χανίων, ο δήμος Αποκόρωνα, η Πανελλήνια Ένωση Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ) και ο Σύνδεσμος Ελαιουργών Ν. Χανίων.

Η πρόταση αφορά την πλήρη αξιοποίηση στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας των υποπροϊόντων των ελαιουργείων (υγρά και στερεά) για παραγωγή νερού άρδευσης, παραλαβή πολυφαινολών, παραγωγή βιο-εντομοκτόνων και εδαφοβελτιωτικών και πιλοτικές εφαρμογές και δράσεις αγροτουρισμού στην Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιορδανία. Στην πρόταση συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα, επιμελητήρια και εταιρείες από Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Αλβανία και Ιορδανία.