Υπογραφή συμβάσεων από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

0
30

Υπεγράφησαν την Παρασκευή 26/06/2020 , από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείο Ν.Χανίων, μετά από διαγωνσιμό, 2 συμβάσεις ως ακολούθως:

1.Σύμβαση ύψους 68.448,01 € με την εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ΄Λύκου Σοφία-Γεωργία του Σταματίου΄ για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ». Η σύμβαση αυτή, περιλαμβάνει : (α) την αποκατάσταση των παλαιών υποσκαμμένων κρηπιδώσεων με την χρήση ύφαλου έγχυτου σκυροδέματος και ανακατασκευή του αντίστοιχου τμήματος της ανωδομής και (β) την διαμόρφωση του χερσαίου χώρου πίσω από τα παραπάνω κρηπιδώματα με επίστρωση σκυροδέματος σε κατάλληλο ύψος και κλίση για την εξυπηρέτηση των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων (αποεπιβίβαση οχημάτων), προκειμένου να πλαγιοδετούν στην περιοχή αυτή του λιμένα σε δυσμενείς συνθήκες καιρού.

2. Σύμβαση ύψους 69.584,05 € με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Μ. ΚΑΤ. Ι.Κ.Ε» για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤAΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» . Η σύμβαση αυτή, περιλαμβάνει : (α) την ανακατασκευή υπάρχοντος κρηπιδώματος στο λιμενικό τμήμα ακτοπλοΐας και διαμόρφωση ράμπας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση (αποεπιβίβαση οχημάτων) των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εξυπηρετούν την γραμμή Πειραιάς-Πελοπόννησος – Κρήτη, και (β) Στον προσήνεμο μώλο, αποξήλωση τμήματος υφιστάμενης ανωδομής για αφαίρεση κατεστραμμένης δέστρας, τοποθέτηση νέας και ανακατασκευή της ανωδομής.