Ξεκίνησε στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου η συζήτηση για το αθλητικό νομοσχέδιο

0
21

Πραγματοποιήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η πρώτη συνεδρίαση Επεξεργασίας και Εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε ΝΠΙΔ, κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις».

Οι επόμενες συνεδριάσεις ορίστηκαν για την προσεχή Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στη 1 μ.μ. (ακρόαση φορέων) και στις 3 μ.μ. και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι.

Στην πρωτολογία του ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης,  ανέφερε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έχω την χαρά και την ικανοποίηση να σας παρουσιάσω ένα νομοσχέδιο, το οποίο τολμά να πραγματευτεί ζητήματα που αφορούν σε χρονίζοντα προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού.

Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τη βελτίωση του τίτλου του σχεδίου νόμου.
Προτείνω την «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε
στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση
αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό,
μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε ΝΠΙΔ, κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις».

Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης της χώρας επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον αθλητισμό.

Κι αυτό όχι μόνο γιατί ο αθλητισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού της Ελλάδας, της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων και του ολυμπιακού ιδεώδους. Αλλά και γιατί θεωρούμε ότι είναι μια αναγκαία σωματική και πνευματική αποτοξίνωση. Θέλουμε έναν αθλητισμό για τους πολλούς και κυρίως για τις επόμενες γενιές».

(…) Η Σύμβαση Μακόλιν, η Σύμβαση για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων
είναι μια Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την αποτροπή του φαινομένου της χειραγώγησης των αγώνων που συνδέεται ευθέως και με το στοίχημα.

Υπογράφηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2014. Η Ελλάδα, ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέγραψε τη Σύμβαση και είναι μία από τις πρώτες χώρες που κυρώνουν την Σύμβαση, καθώς η προστασία του αθλητισμού και η προστασία από δραστηριότητες που νοθεύουν τις αθλητικές αρχές και τα αθλητικά ιδεώδη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη χώρα μας.

Η Σύμβαση, που συζητάμε σήμερα, έχει διττό στόχο: αφενός, εισάγει ένα πλαίσιο για την πρόληψη, την εξιχνίαση και την τιμωρία της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων. Και αφετέρου, επιδιώκει την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της εσωτερικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων κρατικών αρχών και των αθλητικών οργανώσεων και διοργανωτών αθλητικών στοιχημάτων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα των προ-συνεννοημένων αγώνων είναι  υπαρκτό. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε ή να το βάζουμε κάτω από το χαλί. Από την άλλη, πρέπει να το δούμε στις πραγματικές του διαστάσεις και όχι να προβαίνουμε σε αυθαίρετες γενικεύσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να το αντιμετωπίσουμε δραστικά και άμεσα.

Αξιοποιούμε την καλή γνώση, την εμπειρία και τις σύγχρονες μεθόδους για την  αντιμετώπιση του φαινομένου. Το πρόβλημα, φυσικά, συναντάται σε διάφορα αθλήματα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται στο ποδόσφαιρο. Κι εκεί εστιάζουμε αρχικά.

Ήδη, σε συνεργασία με τις FIFA/UEFA, έχουμε συζητήσει αναλυτικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, και σε συναντήσεις με την ΕΠΟ και όλα τα Προεδρεία των ΠΑΕ έχουμε επεξεργαστεί ένα πλαίσιο και θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια για να υπάρξει συνεννόηση και από κοινού προσπάθεια.

Μάλιστα, έχουμε ήδη προχωρήσει στη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής, με εκπροσώπους από FIFA/UEFA, ΕΠΟ, Superleague και άλλους φορείς του δημοσίου όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης. το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τη ΔΕΑΒ για την αντιμετώπιση:
α) του προβλήματος των προ-συνεννοημένων αγώνων και
β) του προβλήματος της βίας, για το οποίο θα αναφερθώ πιο κάτω.

Ανάλογα, εξετάζουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος και στα άλλα ομαδικά επαγγελματικά αθλήματα.

Η προσυνεννόηση αγώνων, υπό την έννοια της χειραγώγησης, καλύπτει κάθε εκούσια και ανάρμοστη μεταβολή της πορείας του αποτελέσματος ενός αθλητικού αγώνα, με σκοπό να αποκτηθεί αθέμιτο πλεονέκτημα για κάποιον.

Στη διαρκώς αυξανόμενη τάση χειραγώγησης αθλητικών αγώνων οδήγησαν,
μεταξύ άλλων, η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και η εκτενής κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παράγοντες που αναπόφευκτα συνέδεσαν την επίτευξη συγκεκριμένων αθλητικών αποτελεσμάτων με την επίτευξη οικονομικών κερδών».

(…) Το πλεονέκτημα της Σύμβασης είναι ότι επιτρέπει να καθορίζονται κοινά συμφωνηθείσες προδιαγραφές και αρχές, ώστε να προλαμβάνεται, να εντοπίζεται και να τιμωρείται η χειραγώγηση αθλητικών αγώνων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, έχοντας επίγνωση του χαρακτήρα της απειλής που προκαλείται από τη χειραγώγηση των αγώνων, των πολλαπλών κοινωνικών επιπτώσεων και της συνακόλουθης βίας στους αγωνιστικούς χώρους, δείχνει ιδιαίτερη αποφασιστικότητα και την πολιτική βούληση για μηδενική ανοχή απέναντι σε θέματα χειραγώγησης των αγώνων και προ-συνεννοημένων αγώνων (…).