Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας για τον ελλιμενισμό σκαφών

0
12

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας ανακοινώνει στους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν το σκάφος τους εντός του λιμένα Ιεράπετρας ότι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 11:00 έως τις 14:00, στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στη διεύθυνση Δημοκρατίας 06, ισόγειο, έναντι του Δημαρχείου Ιεράπετρας ή ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected]

Οι θέσεις στις προτεινόμενες ζώνες, σύμφωνα με το μήκος του σκάφους, θα δοθούν στους αιτούντες αίτησης ελλιμενισμού κατά σειρά προτεραιότητας, που θα καθοριστεί από τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία και εφόσον έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους ως προς την καταβολή των αναλογούντων λιμενικών τελών τα προηγούμενα έτη.