Τελειώνει η προθεσμία για τις προσλήψεις προσωπικού στο Δήμο Κισσάμου

0
50

Λήγει την Τετάρτη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, στον Δήμο Κισσάμου.

Συγκεκριμένα: 

«Ο Δήμος Κισσάμου σας ενημερώνει ότι τελειώνει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, ύστερα από την υπ’ αριθ. 36/2018 απόφαση του ∆.Σ, ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθµού 12 ατόµων, βάσει του άρ.206 του ν.3584/2007.

Συγκεκριμένα 4 ατόμων ∆Ε οδηγών απορριμματοφόρου, με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας- Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και 8 ατόμων ΥΕ16 εργατών καθαριότητας –συνοδών απορριμματοφόρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κισσάµου (∆/νση: Πολεµιστών 1941, τηλ: 2822340210) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Γαµπά Μαγδαληνή κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 28/3/2018».