Τα  κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν στον Μητροπολίτη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου

0
62

Ὅ­πως κά­θε χρό­νο, ἔ­τσι καί ἐ­φέ­τος πολ­λοί εἶ­ναι ἐ­κεῖ­νοι πού ἐ­πι­σκέ­φθη­καν τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιο, τόσο στά Γρα­φεῖ­α ὅσο καί στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, γιά νά τοῦ ψά­λουν τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων, σύμφωνα μέ τόν Ὀρθόδοξο Πολιτισμό καί τίς εὐσεβεῖς παραδόσεις τοῦ τόπου μας.

Τά κάλαντα στόν Ἐπίσκοπο ἔψαλαν:

Τήν Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2016: α) οἱ ἐκ­παι­δευ­ό­με­νοι τοῦ Συλ­λό­γου «Α­ΓΑ­ΠΗ», μαζί μέ ἐκπαιδευτικούς τοῦ Συλλόγου, παρόντος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, καί β) χορωδία τοῦ Τμήματος Δοκίμων Ἀστυφυλάκων Ρεθύμνου.

Τήν Πέμπτη 22α Δεκεμβρίου 2016 μαθητές τῆς Α΄ τάξης τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ρεθύμνου, μαζί μέ τήν δασκάλα τους κ. Γεωργία Μπατσολάκη, παρόντος καί τοῦ Διοικητοῦ τῆς «V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ», Ταξίαρχου κ. Ἀλέξανδρου Ἀλεξίου, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τόν Σεβασμιώτατο κ. Εὐγένιο γιά νά τοῦ εὐχηθεῖ γιά τίς Ἑορτές.

Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 23ης Δεκεμβρίου 2016, στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, ἔψαλαν τά κάλαντα: α) μαθητές τοῦ 1ου Λυκείου Ρεθύμνου, μαζί μέ τούς καθηγητές τους κ. Ἀντώνιο Μιχελουδάκη καί κ. Δημήτριο Νινίκα β) στρατιῶτες τοῦ 547 Ἀ­ε­ρο­με­τα­φε­ρό­με­νου Τάγ­μα­τος Πε­ζι­κοῦ μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀνώτερο Διοικητή Φρουρᾶς Ρεθύμνου, Ἀντισυνταγματάρχη κ. Ἀλέξανδρο Παπαδάκη, γ) μαθητές τοῦ «Ἀρσανείου» (5ου) Γυμνασίου Ρεθύμνου, μαζί μέ καθηγητές τους καί τόν Παν. Ἀρχιμ. Εὐφραίμ Μανουσάκη, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἀρσανίου, ἡ ὁποία εἶχε προσφέρει οἰκόπεδο γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ σχολείου αὐτοῦ, καί δ) νέοι ἀπό τήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Μισιρίων, μαζί μέ τόν ἐφημέριό τους Αἰδεσ. Οἰκον. Νικόλαο Φλουρῆ καί τόν διδάσκαλό τους στήν ἐκμάθηση παραδοσιακῶν ὀργάνων Ἀλέξανδρο Ἀγγελάκη.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας προσῆλθαν στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Μητροπόλεως, ἔψαλαν τά κάλαντα καί εὐχήθηκαν στόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Εὐγένιο μαθητές τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Βιράν Ἐπισκοπῆς, μαζί μέ τόν ἐφημέριό τους Αἰδεσ. Πρωτ. Ἰωάννη Νεονάκη, καί μαθητές τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Κουμπέ πόλεως Ρεθύμνης, μαζί μέ τόν ἐφημέριό τους Αἰδεσ. Πρωτ. Δημήτριο Ἀμπανάβα.

Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος εὐ­χα­ρί­στη­σε ὅ­λους γιά τήν ἀ­γά­πη καί τίς εὐ­χές τους, ἀν­τευ­χή­θη­κε εὐφρόσυνες καί εὐλογημένες τίς Ἑορτές τῆς Θείας Ἐπιφανείας καί προ­σέ­φε­ρε σέ ὅ­λους διάφορες ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεως, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό Ἐγ­κόλ­πιο Ἡ­με­ρο­λό­γιο γιά τό ἔ­τος 2017, τό ὁ­ποῖ­ο εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στούς ἕξι Ἁγίους Ἐπισκόπους τῶν «ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου πάλαι ποτέ διαλαμψασῶν Ἐπισκοπῶν Λάμπης ἤ Λάππας (σήμερον Ἀργυρουπόλεως Ρεθύμνου) καί Ἐλευθέρνης», οἱ ὁποῖοι, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπό τίς ἱστορικές πηγές, μετεῖχαν καί συνυπέγραψαν Πρακτικά τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.