Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα Μαλών του δήμου Ιεράπετρας

0
19

Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Μαλών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Τ.Κ. Μαλών του Δήμου Ιεράπετρας στις 15/ 3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., με τα παρακάτω θέματα:

Ύδρευση –Άρδευση περιόδου 2018»

Καθαριότητα 2018

Παραχώρηση ταφοπεδίου .

Την με αρ.πρωτ.1/2018 αίτηση της Ζαχαράκη Στυλιανή του Μαθιουδάκη για την τοποθέτηση υδρομέτρου .

Την με αρ.πρωτ.3/2018 αίτηση του Χριστινάκη Μανώλη του Γεωργίου παροχή νερού από το κολεκτέρ της «Πατέλας» .

Την με αρ.πρωτ.10/2018 αίτηση του Φιλιππάκη Κοσμά του Αντωνίου για την τοποθέτηση υδρομέτρου στην θέση «Αρκαλίδια» αρδ.τομέα. «Μέσονα .