Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου

0
57

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου στις 17:55 στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 19 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Αναλυτικότερα τα θέματα:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση 852/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο εκπαιδευτικό κέντρο του τμήματος Πληροφορικής (απόφαση 853/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την μισθοδοσία υπαλλήλων που πρόκειται να προσληφθούν (απόφαση 854/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 855/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού 10 παιδικών χαρών» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 856/2018 Οικονομικής Επιτροπής).
Διακανονισμός οφειλών δημοτών.
Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και γενικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας «Φλώριδα» του Δήμου Ηρακλείου, κατά την περίοδο 2018 (05 Ιουλίου -31-Ιουλίου)» από την εταιρεία ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΟΣ.
Έγκριση του Πρωτοκόλλου παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για την καταλογογράφηση των τεκμηρίων της Β.Δ.Β. από την εταιρεία DATASCOUNTING ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΜΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.
Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης έκτασης ιδιοκτησίας Υπουργείου Υγείας (7η ΥΠΕ).
Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού» Δήμου Ηρακλείου.
Εισήγηση περί μη πρόθεσης του Δήμου Ηρακλείου να προβεί άμεσα στην εφαρμογή του ισχύοντος σχεδίου πόλης και στη ρυμοτόμηση οικοπέδου επί της οδού Τσουδερών αρ. 6 στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 259 στην εντός τειχών περιοχή του Ηρακλείου ( Παλιά Πόλη Ηρακλείου ) για την χορήγηση έγκρισης εργασιών επισκευής και συντήρησης υφιστάμενου κτηρίου( απόφαση 37/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εισήγηση για επανεξέταση πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. (397) Γ1830 της πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης –Μεσαμπελιές –Φορτέτσα» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου ( απόφαση 38/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Πρόταση τροποποίησης του Ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις ( απόφαση 39/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (απόφαση 40/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Παραχώρηση ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Ικάρου, ιδιοκτησίας Δήμου Ηρακλείου, στην εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με σκοπό την ανάπτυξη της Δομής Λειτουργίας του Δημοσκοπίου.
Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για δημοσιεύσεις προβολής του Δήμου Ηρακλείου Α) στο περιοδικό «ΑNEKORAMA» & Β) στο περιοδικό «GREECE IS CRETE».
Ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, περί μεταφοράς στην ΔΗΚΕΗ, της διαχείρισης & λειτουργίας των δημοτικών χορωδιών.
Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων.

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter