Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

0
19

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 15:30.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 2ου /2022 πρακτικού της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων {Πρόεδρος}
Έγκριση Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής Δήμου Χανίων έτους 2023, για υποβολή στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης {Δήμαρχος}
Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή προμήθειας φαρμάκων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων (ομάδες 1,3,4) {Γενικός Γραμματέας}
Τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης χρήσης γηπέδου Περιβολίων ως έδρα στη ΠΑΕ Χανιά {Αλόγλου}
Καθορισμός τιμών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τις όμορες επιχειρήσεις {Αλόγλου}
Μη άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Κρήτης για ακίνητα και επικείμενα, κατόπιν της υπ’αριθμ. 23/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης {Αλόγλου}
Ορισμός επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης σύμβασης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. {Αλόγλου}
Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ {Αλόγλου}
Διαγραφή οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλης {Αλόγλου}
Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας λόγω 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 21/2023 απόφασης Δ.Σ., που αφορά την έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Κοτσιφάκης}
Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμί Ενετικού Λιμένα Χανίων και τρόπος υποβολής αιτήσεων χρήσης 2023 {Κοτσιφάκης}
Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2022 {Βλαζάκης}
Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2022 {Βαρδάκης}
Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής – εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Καυσίμων Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2023 {Τσουπάκης}
Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής – εναπόθεσης απορριμμάτων περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων Ναυστάθμου Κρήτης έτους 2023 {Τσουπάκης}
Συνδιοργάνωση αγώνων δρόμου Βενιζέλεια – Αγριμάκης 2023» {Μιχαηλάκης}
Συνδιοργάνωση Μαραθωνίου Κρήτης 2023 {Μιχαηλάκης}
Διαβίβαση αίτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά την χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)», που βρίσκεται στην 1η ΠΑΡΟΔΟ ΠΟΡΤΟΥ αρ. 6, κατ’ εξαίρεση της υπ’ αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Νικηφοράκης}
Αποζημίωση ακινήτων επί της οδού Κανδάνου του Σχεδίου Πόλεως «ΝΕΑ ΧΩΡΑ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
Παρακατάθεση αποζημίωσης γης και επικειμένων για διάνοιξη οδών βόρεια και μεταξύ των Ο.Τ. 1193 και 1194 περιοχής «Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
Καταβολή αποζημίωσης προς την ιδιοκτησία με Κ.Κ. 080724 στο όριο του σχεδίου πόλης της περιοχής «ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
Παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτου με Κ.Κ./ 024105/ΟΤ 152-706 της περιοχής «Μουρνιών» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
Αποζημίωση ακινήτων για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 1216 και 1217 του Σχεδίου Πόλεως περιοχής «Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
Έναρξη διαδικασιών συμψηφισμού υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ιδιοκτησιών σχεδίου πόλεως «Παρηγοριά – Βαμβακόπουλου» (Βακάκη κλπ – 3/23 απόφαση επιτροπής πολεοδομικών θεμάτων) {Χαζιράκης}
Εισήγηση επί των ενστάσεων κατά της υπ’αριθμ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διόρθωση – διευκρίνηση των ορίων του οικισμού Κορακιών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων (Τμήμα Β) (4/23 απόφαση επιτροπής πολεοδομικών θεμάτων) {Χαζιράκης}
Έγκριση πεπραγμένων επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022 {Χαζιράκης}
Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας – Δημοτικής Κοινότητας Δαράτσου – οικισμός Κάτω Δαράτσο {Καλογριδάκης}
Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας – Δημοτικής Κοινότητας Δαράτσου – οικισμός Άνω Δαράτσο {Καλογριδάκης}
Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας – Τοπική Κοινότητα Σταλού – οικισμός Άνω Σταλού {Καλογριδάκης}
Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας – Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας – οικισμός Αγία Μαρίνα {Καλογριδάκης}
Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας – Κοινότητα Γαλατά {Καλογριδάκης}
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου γυμνασίου και εσπερινού γυμνασίου, 4ου γενικού λυκείου Χανίων και εσπερινού λυκείου (σχολικό συγκρότημα Αμπεριάς)» {Καλογριδάκης}
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις αθλητικών χώρων 2019» {Καλογριδάκης}
Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης «Μελέτη ανέγερσης έδρας τοπικής επιτροπής στο Ο.Τ. Γ 138Α της Π.Ε. 1 Πάνω Σούδας» {Καλογριδάκης}
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών οδών εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Καλογριδάκης}
Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας 2020» {Καλογριδάκης}

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter