Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου

0
48

Tακτική συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί, στις 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου, με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Τα θέματα είναι:

1ο Θέμα: Τροποποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 26/10/2017 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΥΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 26/10/2017 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΜΕΝΩΝ” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 26/10/2017 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΦΕ ΤΗΣ ΔΕ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

5ο Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση ζημιών στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου στον οικισμό Νιό Χωριό”
(εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα: Έγκριση “Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης του Οικισμού Καλυβών” στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΞΥΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ”στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»
(εισηγητής: Δήμαρχος)

7ο Θέμα: Έγκριση τεχνικών μελετών του έργου με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΞΥΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ” στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»
(εισηγητής: Δήμαρχος)

8ο Θέμα: Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της από 17/5/2018 πρόσκλησης της ΟΤΔ ΟΑΚ ΑΕ για το μέτρο 19 του Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας” 2014-2020
(εισηγητής: Δήμαρχος)

9ο Θέμα: «Έγκριση από Δ.Σ. του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της έργου με τίτλο: «ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ»
(εισηγητής: Δήμαρχος)

10ο Θέμα: Έγκρίση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ»
(εισηγητής: Δήμαρχος)

11ο Θέμα: Έγκρίση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:
«ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»
(εισηγητής: Δήμαρχος)

12ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΑΜΙΩΝ»
(εισηγητής: Δήμαρχος)

13ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Κάβαλλος” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

14ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Καμπιά” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

15ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Καλαμίτσι Αλεξάνδρου” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

16ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Βάμος” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

17ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Καλαμίτσι Αμυγδάλου” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

18ο Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Τζιτζιφές” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

19ο Θέμα: Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών που αφορούν στην κύρια σύμβαση του έργου «ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ, αναδόχου εταιρείας «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

20ο Θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», αναδόχου ΜΠΕΡΒΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗΣ
(εισηγητής: Δήμαρχος)

21ο Θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», αναδόχου ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
(εισηγητής: Δήμαρχος)

22ο Θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ», αναδόχου ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(εισηγητής: Δήμαρχος)

23ο Θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης που αφορά στην «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ», αναδόχου ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
(εισηγητής: Δήμαρχος)

24ο Θέμα: Ιδιοκτησιακό καθεστώς που αφορά το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΥΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΞΥΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ” στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»
(εισηγητής: Δήμαρχος)

25ο Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για επιχορήγηση συντήρησης σχολείων
(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

26ο Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για προμήθεια GPS και καμερών
(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

27ο Θέμα: Ανάκληση της 181/2018 αποφ ΔΣ λόγω εσφαλμένου ΚΑ και λήψη νέας για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του έτους 2018 για την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 2014-2020 0006102449
(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

28ο Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για διάφορες δαπάνες
(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

29ο Θέμα: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με δίμηνη σύμβαση
(εισηγητής: Δήμαρχος)

30ο Θέμα: Έγκριση της 47/ 2018 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΑ περί “Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

31ο Θέμα: Έγκριση της 52/ 2018 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΑ περί “Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

32ο Θέμα: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΠΕΘΕΚ, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δήμο Αποκορώνου & υπολοίπων φορέων όπως περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση. Ορισμός Εκπροσώπου για την υπογραφή της Σύμβασης
(εισηγητής: Δήμαρχος)

33ο Θέμα: Διαγραφές ποσών από τέλη ύδρευσης και αλλαγή τιμολόγησης
(εισηγητής: Γυπαράκης Γεώργιος)

34ο Θέμα: Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου στο τέως δημοτικό σχολείο στον Βαφέ
(εισηγητής: Νικολακάκης Νικολάος)

35ο Θέμα: Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του τέως κοινοτικού γραφείου Μαχαιρών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιρών
(εισηγητής: Τερεζάκη Ειρήνη)

36ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Βλαζάκη Στέλλα του Αναστασίου κάτοικο Στύλου Τ.Κ. 73003 της Δ.Ε. Αρμένων Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Σταυρουλάκης Σταύρος)

37ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Βαϊλάκη Νεκτάριο του Γεωργίου κάτοικο Γεωργιούπολης Τ.Κ. 73007 της Δ.Ε. Γεωργιούπολης Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Σταυρουλάκης Σταύρος)

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter