Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου

0
56

Tακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 π.μ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Έργα Εγγείων Βελτιώσεων Οικισμού Ασή Γωνιάς Δήμου Αποκορώνου”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
2ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της έργου με τίτλο: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
(εισηγητής: Δήμαρχος)
3ο Θέμα: Εξέταση αίτησης της ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. για διόρθωση σημειακού σφάλματος (μη υπαρκτό υδατόρεμα) στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Γεωργιούπολης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
4ο Θέμα: Εξέταση αίτησης του Κατσιαδάκη Νικολάου του Στυλιανού για διόρθωση σημειακού σφάλματος (μη υπαρκτό υδατόρεμα) στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Γεωργιούπολης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
5ο Θέμα: Εξέταση αίτησης του Πολέντα Παύλου για διόρθωση σημειακού σφάλματος (μη υπαρκτό υδατόρεμα) στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Γεωργιούπολης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
6ο Θέμα: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη, στα πλαίσια της μελέτης έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων τουριστικής περιοχής Αλμυρίδας και οικισμών Πλάκας, Καμπιών και Άσπρου”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
7ο Θέμα: Περί επιβολής τέλους επί ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
8ο Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για κατάθεση ποσού στη μνήμη Χατζηδάκη Ιωάννη
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
9ο Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για εργοδοτικές εισφορές αιρετών
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
10ο Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για έκτακτη επιχορήγηση “Αποκατάσταση ζημιών υποδομών Δήμου Αποκορώνου μετά την πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018” και Κ.Α. 2018ΕΠ80200003 της ΣΑΕΠ 802 Περιφέρειας Κρήτης.
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
11ο Θέμα: Έγκριση για διαδικτυακή καταχώρηση
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
12ο Θέμα: Παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
13ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του ΟΕΥ και σύσταση αυτοτελούς γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας
(εισηγητής: Δήμαρχος)
14ο Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αποκορώνου στο Α/βάθμιο & Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων & κινηματογράφων Π.Ε. Χανίων για το έτος 2018
(εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)
15ο Θέμα: Έγκριση της 120/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΠΕΔ Κρήτης περί υιοθέτησης των προτεινόμενων από την ΠΕΔ Κρήτης ΦοΔΣΑ στο επίπεδο της Περιφέρειας Κρήτης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
16ο Θέμα: Ανάκληση της 219/2016 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Εξωπόλεως, από τον Δήμο Αποκορώνου στο μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία “Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Αποκορώνου”
(εισηγητής: Δήμαρχος)
17ο Θέμα: Έγκριση μηκοτομών περιμετρικά του ΟΤ9, εντός Πολεοδομικής Ενότητας Γεωργιούπολης
(εισηγητής: Δήμαρχος)
18ο Θέμα: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»
(εισηγητής: Δήμαρχος)
19ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δημάρχου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter