Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κισσάμου

0
13

Η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εκλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2019.
-Διόρθωση της υπ.αρ.69/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
-Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019.
-Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Κισσάμου.
-Εξειδίκευση πίστωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
-Παράταση εκτέλεσης έργου <Αποκατάσταση κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού ποταμού έως 31-7-2019.
-Παράταση εκτέλεσης έργου <Αποκατάσταση πρόσβασης οδού προς Οικισμό Μελισσιά έως 22-6-2019.
-Εγκριση 2ου Α.Π. έργου <Αποκατάσταση κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού ποταμού > (ισόποσος με την αρχική σύμβαση).
-Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαικών αγορών.
-Διαγραφή προσαυξήσεων λόγω οικονομικής αδυναμίας.