Συνάντηση της ομάδας του έργου LIFE GrIn με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου

0
42

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων» (GrIn LIFE17 GIC/GR/000029) συνεχίστηκε την Τρίτη η τριήμερη συνάντηση (26-28/11/2018) στα γραφεία του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου.

Στη συνάντηση συμμετέχει η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ), ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και η ομάδα της Εταιρίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.». Η συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Κ. Τσαγκάρη παρουσίασε τις δράσεις του έργου στο Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό και ακολούθησε εκτενής συζήτηση με τον εντεταλμένο σύμβουλο Νίκο Φακουρέλη και στελέχη του αρμόδιου Τμήματος προκειμένου να εντοπιστούν οι πιλοτικές θέσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του αστικού πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, πραγματοποιείται αυτοψία στις πιθανές πιλοτικές θέσεις και συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση και τελική επιλογή τους.

Το έργο υλοποιείται την περίοδο 15/06/2018 έως 31/12/2021, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.763.885€ και πραγματοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του είναι η βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης των πράσινων υποδομών τους, με πιλοτικές εφαρμογές στην Αθήνα (Δήμος Αμαρουσίου) και στην Κρήτη (Δήμος Ηρακλείου). Στο εν λόγω έργο εκτός από τον Δήμο Ηρακλείου συμμετέχουν και οι κάτωθι εταίροι:

• Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (Συντονιστής)
• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Τεχνοομοιόσταση Ο.Ε.
• Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
• Δήμος Αμαρουσίου