Συμμετοχή Δήμου Ρεθύμνης σε συνάντησης εργασίας εταίρων στο Civitas Destination

0
20

Στην ιταλική πόλη Elba, πραγματοποιήθηκε την π. Τρίτη, 9 Απριλίου 2019, η συνάντηση των πολιτικών εκπροσώπων των πόλεων που συμμετέχουν ως εταίροι στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «CIVITAS DESTINATIONS» . Στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας, οι εταίροι συμμετείχαν σε μια παραγωγική συζήτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της βιώσιμης κινητικότητας στις νησιωτικές-τουριστικές πόλεις που εκπροσωπούν και τα οφέλη που έχουν μέχρι σήμερα αποκομίσει κάτοικοι και επισκέπτες.

Ο Δήμος Ρεθύμνης εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τάσο Παπαδουράκη, ο οποίος σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των άλλων πόλεων – εταίρων (Φουνσάλ της Πορτογαλίας, Λεμεσό της Κύπρου, Έλμπα της Ιταλίας, Λας Πάλμας της Ισπανίας, Βαλέτα της Μάλτας και Ρέθυμνο της Ελλάδας) συνυπέγραψαν μια, δεσμευτικού χαρακτήρα, πολιτική δήλωση, επί των όρων που συνθέτουν ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις πόλεις, το οποίο επικεντρώνεται σε 6 βασικούς στόχους:
Bελτίωση ποιότητας ζωής στις πόλεις τους.

Προώθηση της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.
Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης και διακυβέρνησης.

Αναβάθμιση του συντονισμού των ανθρώπινων αναγκών και των ευθυνών της πόλης.
Ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής αυτονομίας.
Υιοθέτηση πρακτικών πολιτικής καινοτομίας και πρωτοπορίας .

Ο Δήμος Ρεθύμνης, ως εταίρος στο πρόγραμμα CIVITAS DESTINATIONS, επιδεικνύει, εμπράκτως, συνέπεια και προσήλωση στο όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας τόσο σε επίπεδο έργων που ωφελούν τους πολίτες και επισκέπτες του όσο και σε επίπεδο συνεργασίας με τους εταίρους του προγράμματος.

Έχει αξία να επισημανθεί πως, πέραν της δημιουργίας ενός αξιόπιστου και επωφελούς δικτύου συνεργασίας με ευρωπαϊκές νησιωτικές-τουριστικές πόλεις, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών επί κοινών θεμάτων που τις απασχολούν, η ένταξη του Ρεθύμνου, ως μοναδικής πόλης από την Ελλάδα, σ’ ένα σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το Civitas Destination, επί της ουσίας εισάγει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την προβληματική για τη διαχείριση θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας, για πόλεις της Ελλάδας, που έχουν παρόμοια με το Ρέθυμνο χαρακτηριστικά.

Το σύνολο των πρακτικών, των δράσεων, των έργων και των καινοτόμων εφαρμογών που θα υλοποιήσουν και οι 6 πόλεις του Προγράμματος μέχρι την λήξη του Civitas το 2020, αφενός θα αποτελέσει μια βάση δεδομένων, ένα εργαλείο τεχνογνωσίας και στρατηγικής, που μπορεί να αξιοποιηθεί απ’ όλες τις πόλεις της χώρας μας και, αφετέρου, θα αποτελέσει το έναυσμα για το σχεδιασμό των δικών τους διεκδικήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των καινοτόμων δράσεων, οι οποίες υποστηρίζονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, συνιστούν ισχυρό κριτήριο και αναγκαία συνθήκη για τον καθορισμό του περιεχομένου των μελλοντικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Υπό αυτό το πνεύμα, η αξιολόγηση τους Ρεθύμνου, ως εταίρου στο Πρόγραμμα, έχει μια επιπλέον, ευρύτερης σημασίας και έκτασης, αξία.