Συμμετείχε το Επιμελητήριο Ρεθύμνης στη Β’ Γενική Συνέλευση της ΕΕΔΕΓΕ

0
33

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και αέρα ανανέωσης το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα, η Β’ Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. του, και Εκπρόσωπος στο Δίκτυο της ΕΕΔΕΓΕ, κυρία Αναστασία Μανώλα. Οι γυναίκες εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, πολλές εκ των οποίων συμμετείχαν για πρώτη φορά, ενημερώθηκαν για τις δράσεις του Δικτύου και ενέκριναν τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό  της Διοικητικής Επιτροπής, ενώ ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός των επερχόμενων εκλογών του Δικτύου.

Στη Συνέλευση συμμετείχε εκπρόσωπος της Υφυπουργού Εσωτερικών /Ισότητας κυρίας  Μ. Χρυσοβελώνη, με αφορμή το νέο Νομοσχέδιο για την Ισότητα των Φύλων και την προστασία των γυναικών στο κοινωνικό, εργασιακό, επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον. Στη διαμόρφωση του Νομοσχεδίου, η συμβολή του Δικτύου, δια της Προέδρου του κυρίας Σ. Οικονομάκου συνέβαλλε αποφασιστικά. Το ΕΕΔΕΓΕ είχε  ήδη διαμορφωμένο φάκελο προτάσεων από τη συμμετοχή της Προέδρου κυρίας Οικονομάκου στις διαβουλεύσεις των Διαπιστευμένων Ευρωπαϊκών Φορέων το 2010 ως μέλος της Επιτροπής ‘Women in Business”, τον οποίο και κατέθεσε στην Υφυπουργό, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της  Διαβούλευσης.

Προτάσεις κατέθεσε και η Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας της τελικής διαβούλευσης πριν την ψήφιση του Νομοσχεδίου.

Επίσης, στη Συνέλευση, τα μέλη εισηγήθηκαν νέες δράσεις  και δυναμική συμμετοχή των γυναικών στις τοπικές Κοινωνίες δια των Εκπροσώπων των Επιμελητηρίων, με στόχο την στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας , την επιμόρφωση των γυναικών μελών των Επιμελητηρίων στην επιχειρηματική πρακτική και την οργανωμένη και στοχευμένη καθοδήγηση τους με αναπτυξιακό χαρακτήρα αλλά και την ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής η Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου στην ΕΕΔΕΓΕ κυρία Αναστασία Μανώλα πραγματοποίησε παράλληλα συνάντηση με την κυρία Δ.  Παπανδρέου, Principal Manager της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ανασυγκρότησης EBRD για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 Τα μέλη του Δικτύου ΕΕΔΕΓΕ, τέλος,  συμφώνησαν ότι η μετάβαση σε μια νέα εποχή ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων ανδρών –γυναικών περνάει μέσα από την εκπαίδευση  και την επιμόρφωση, ώστε να επιτευχθεί η κατάρριψη στερεότυπων, που κρατούν τη γυναίκα μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων με ηγετικό ρόλο.

 Οι δράσεις θα έχουν στόχο την δημιουργία ενός άλλου προτύπου  γυναίκας-επιχειρηματία, που έχει οικογένεια αλλά ταυτόχρονα, λόγω των πολυδιάστατων δεξιοτήτων της, είναι δυναμική, αποφασιστική, επιχειρεί και ηγείται. Το νέο πρότυπο  απαιτεί αναμόρφωση της κοινωνικής κουλτούρας αλλά και υποδομές, που θα δημιουργούνται λαμβάνοντας υπόψιν  τη γυναίκα του σήμερα και τις ανάγκες της. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό άξονα οικονομικής ανάπτυξης και μια σύγχρονη κοινωνία οφείλει να δίνει ίσες ευκαιρίες και προοπτικές στους πολίτες της.

Στο τέλος της Συνέλευσης εκδόθηκε ψήφισμα υπέρ των γυναικών, που υπόκεινται σε περικοπές συντάξεων λόγω χηρείας στο άρθρο 12 Ν.4387/2016.