Στρατηγικό Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας & Πολυτεχνείου Κρήτης

0
58

Πρόσφατα, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κος Βασίλης Διγαλάκης, είχε την τιμή να πραγματοποιήσει συνάντηση συνεργασίας με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), κο Γιώργο Στασινό, στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης του στην Αθήνα.

Η συνάντηση καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική καθώς το Τ.Ε.Ε. αποτελεί τον κορυφαίο θεσμικό πυλώνα για την ανάπτυξη της Τεχνικής και της Τεχνολογίας στην Ελλάδα, ενώ το
Πολυτεχνείο Κρήτης -ένα από τα πλέον καινοτόμα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας- υλοποιεί αυτό το διάστημα ένα πολυδιάστατο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της ερευνητικής του δραστηριότητας, της μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία και της αξιοποίησης της κτιριακής του περιουσίας, ώστε να αναβαθμίσει περαιτέρω το ήδη υψηλό επίπεδο της αποστολής του, παρά τη μείωση της κρατικής του χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης.

Συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε παλαιούς αποφοίτους της πρόσφατα μετονομασθείσας Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι έχουν λάβει βεβαίωση ισοτιμίας & αντιστοιχίας από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, μετά από παρακολούθηση των απαραίτητων μαθημάτων. Ο κος Στασινός ανάφερε ότι θα συζητηθεί το θέμα στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στους παλαιούς αποφοίτους της Σχολής να λάβουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εξετάσεων.

Η απόφαση αυτή τελικά ελήφθη στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. στις 01/08/2017.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συμφωνήθηκε η έναρξη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Τ.Ε.Ε. και του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς κατ’ αρχήν διαπιστώθηκε αμοιβαία ευρύ πεδίο ευκαιριών και δυνατοτήτων με έμφαση στον επιστημονικό, τεχνολογικό, τεχνικό και ευρύτερα αναπτυξιακό τομέα. Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης εξήρε την αποφασιστική συμβολή του Τ.Ε.Ε. και του Προέδρου του στη στρατηγικής σημασίας ανάγκη προώθησης του Εθνικού Κτηματολογίου και της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων της
χώρας, ώστε επιτέλους να δημιουργηθούν οι σύγχρονες υποδομές και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επανάκαμψη του τεχνικού και τεχνολογικού κλάδου της χώρας.

Γιώργος Στασινός: «Το Πολυτεχνείο Κρήτης οφείλει να διαδραματίσει τον καινοτόμο & αναπτυξιακό του ρόλο, ο οποίος υπερβαίνει σημαντικά τα όρια του νησιού και αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο από την κρίση προς το μέλλον. Συζητήσαμε με τον Πρύτανη, κο Διγαλάκη, θέματα που αφορούν αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποφασίσαμε να αναζητήσουμε από κοινού τρόπους στενότερης συνεργασίας για να καταστούμε
στρατηγικοί αρωγοί της πρωτοποριακής δράσης του Ιδρύματος προς όφελος της κοινωνίας της Κρήτης και της ανάπτυξης της πατρίδας».

Βασίλης Διγαλάκης: «Έλαβα την πρωτοβουλία να επισκεφτώ τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κο Στασινό, για να τον ευχαριστήσω για τη μέχρι σήμερα ενεργό συμπαράσταση του κορυφαίου θεσμικού οργάνου στην προαγωγή της Τεχνικής και της Τεχνολογίας στη χώρα & στη στρατηγική προσπάθεια του Πολυτεχνείου Κρήτης να ανταποκριθεί -αντίθετα στις αντίξοες συνθήκες κρατικής υποχρηματοδότησης- στην περαιτέρω αναβάθμιση του στρατηγικού του ρόλου στον Εκπαιδευτικό, Ερευνητικό και Αναπτυξιακό Τομέα, με άμεσα οφέλη στο μέλλον της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας της Κρήτης – και όχι μόνον».