Στο συνέδριο «Climate Chance World Summit» η Περιφέρεια Κρήτης

0
55

Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για το κλίμα «Climate Chance World Summit», στην πόλη Νάντη – στη βόρεια Γαλλία. Στα πλαίσια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση περιφερειών – μελών του δικτύου Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR), δραστήριο μέλος του οποίου είναι και η Περιφέρεια Κρήτης.

Στις εργασίες που συμμετείχαν μη Κυβερνητικοί φορείς, Δήμοι και Περιφέρειες, αναπτύχθηκε διάλογος για τις ολοκληρωμένες δράσεις που εφαρμόζουν στον τομέα της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής οι ευρωπαϊκές παράκτιες περιφέρειες. Συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση στην ολοκληρωμένη παράκτια διαχείριση, στα παράκτια δεδομένα και στην διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε από την περιβαλλοντολόγο μηχανικό της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κατερίνα Βαβαδάκη η οποία παρουσίασε το πρόβλημα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς τομείς της Κρήτης, τα προγράμματα, τις δράσεις και το σχεδιασμό της Περιφέρειας σε θέματα που αφορούν στην προσαρμογή στην ερχόμενη κλιματική αλλαγή.

Οι εμπειρίες και οι δεσμεύσεις των Περιφερειών, θα τροφοδοτήσουν την τελική δήλωση του Climate Chance World Summit, ενόψει του COP22 στο Μαρόκο τον Νοέμβριο του 2016.