Στη Βουλή το θέμα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο από τον Μ. Συντυχάκη

0
39

Τα τέσσερα (4) κτίρια που απαρτίζουν το σχολικό αυτό συγκρότημα και συστεγάζουν το 53ο, το 54ο Δημοτικό Σχολείο καθώς και το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, κατασκευάστηκαν από τη δεκαετία του 1950 και πριν τη δεκαετία του 1970.

Κάποια, από αυτά τα κτίρια έγιναν πριν την εισαγωγή του 1ου αντισεισμικού κανονισμού του 1955 και τα περισσότερα μετά την εισαγωγή αυτού, αλλά πριν την αναθεώρησή του το 1985 και αξίζει να μνημονευθεί ότι έκτοτε έχουν εγκριθεί στην Ελλάδα 2 ακόμη μεταγενέστεροι και πιο σύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί, με τους οποίους υιοθετούνται ορθότερα οι εξελίξεις της στατικής επιστήμης.

Παρά το γεγονός ότι δύο φορές ως τώρα έχει πραγματοποιηθεί μακροσκοπικός έλεγχος στατικής επάρκειας (2.4.2008 και 2.2.2012) από τη Διεύθυνση Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου κι ενώ και οι δύο καταλήγουν ότι απαιτείται εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας καθώς το κτίριο δε διαθέτει τη φέρουσα ικανότητα που απαιτεί ο ισχύον κανονισμός (σκυροδέματος ή αντισεισμικός), ωστόσο από τότε ουδεμία πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Γεγονός που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη ζωή και ακεραιότητα των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε περίπτωση σεισμού, και παρά τις συνεχείς έγγραφες οχλήσεις προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τόσο από τους διευθυντές όσο και από το Σύλλογο Γονέων.

Η κατάσταση του σχολικού συγκροτήματος επιβαρύνεται περισσότερο καθώς λείπει η υγρομόνωση στο κτίριο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αποκολλήσεις των επιχρισμάτων και διάβρωση του φέροντος οργανισμού, οι σκάλες προς τους ορόφους του συγκροτήματος είναι από μπετόν και μωσαϊκό, τα οποία έχουν σπάσει σε πολλά σημεία που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση λόγω της παλαιότητας, ενώ οι σιδερένιες και ξύλινες πόρτες του συγκροτήματος είναι πολύ παλιές και σχεδόν κρεμασμένες και απαιτούν αντικατάσταση, δεδομένου ότι ανοίγουν προς τα μέσα, με αποτέλεσμα σε περίπτωση σεισμού να υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού.

Επιπλέον στους ορόφους της δυτικής και βορινής πτέρυγας ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος δεν υπάρχουν επαρκείς κλίμακες διαφυγής για την άμεση, γρήγορη και ασφαλέστερη εκκένωση όλων των ορόφων, γεγονός που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για:

1. Την άμεση και γενναία χρηματοδότηση από τους εθνικούς πόρους για τη διενέργεια άμεσου και ουσιαστικού αντισεισμικού ελέγχου της σχολικής μονάδας του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, καθώς και την εκπόνηση – υλοποίηση, με αποκλειστική κρατική ευθύνη και υποστήριξη, ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αντισεισμικής προστασίας και αντιμετώπισης της μετασεισμικής κατάστασης της σχολικής μονάδας.
2. Την άμεση ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων που προκύπτουν ως αναγκαιότητα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και ειδικότερα για τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων Ειδικής Αγωγής που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο.