Στη Βουλή τα κτηριακά προβλήματα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

0
71

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ στον αρμόδιο Υπουργό για τα προβλήματα πού αντιμετωπίζει το ειρηνοδικείο Ηρακλείου κατατέθηκε στη Βουλή.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Ειρηνοδικεία της χώρας και διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό υποθέσεων (μόνο την τριετία 2012-15 πάνω από 7500).

Το υπάρχον κτήριο στο οποίο στεγάζεται η υπηρεσία είναι παλιό και επικίνδυνο ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί καν πρόσφατη συντήρηση  (αποτελεί νεοκλασικό κτήριο με ειδικές προδιαγραφές συντήρησης) και οι ίδιοι οι υπάλληλοι έχουν ζητήσει από το 2013 την άμεση μετεγκατάσταση του Ειρηνοδικείου. Η χρηματοδότηση που είχε δοθεί τα προηγούμενα χρόνια για τη συντήρησή του δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τις ανάγκες του συγκεκριμένου κτηρίου. Επιπλέον της ακαταλληλότητας του κτηρίου έρχεται να προστεθεί και το γεγονός πως με την αύξηση του αριθμού των Ειρηνοδικών το 2015 και τους περιφερειακούς Ειρηνοδίκες που στεγάζονται στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου δεν επαρκούν οι γραμματείς ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Την ίδια στιγμή λόγω έλλειψης επαρκών χώρων ακροάσεων, οι υποθέσεις εκδικάζονται αρκετές φορές ακόμα και στα γραφεία των Ειρηνοδικών. Στην κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί και η έλλειψη γραφείων για τους δικαστικούς υπαλλήλους αλλά και χώρου αρχείου για τον ολοένα και αυξανόμενου όγκου δικογράφων.

Παράλληλα με τις αντίξοες συνθήκες εργασίας έρχεται να προστεθεί και η έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων καθώς ο σημερινός αριθμός (18 δικαστικών υπαλλήλων και 4 δικαστικών επιμελητών) είναι ανεπαρκής για να στηρίξει τις απαιτούμενες ανάγκες του Ειρηνοδικείου καθώς ο όγκος των αντικειμένων του δικαστηρίου, έχει αυξηθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια (ρύθμιση οφειλών κ.ά.). Μάλιστα, υπάρχουν υπάλληλοι που καλύπτουν 2 διαφορετικά αντικείμενα ενώ σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η ανάγκη αυξημένης ενασχόλησης των υπαλλήλων με τον έλεγχο των  προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ειδικά στις υποθέσεις ρυθμίσεως οφειλών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει:

-‘Ώστε να προχωρήσει η μετεγκατάσταση του Ειρηνοδικείου σε οίκημα που να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του μέχρι ότου να εγκατασταθεί μόνιμα στο νέο Δικαστικό Μέγαρο όταν και αν αυτό ολοκληρωθεί καθώς εξαγγέλλεται ως έργο εδώ και χρόνια.

-Για την εξεύρεση χώρων κατάλληλων για γραφεία προσωπικού, χώρων ακροάσεων αλλά και αρχείου ως την μετεγκατάσταση του.

-Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό (Ειρηνοδίκες, δικαστικούς υπαλλήλους και δικαστικούς επιμελητές) με μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.