Σπούδασε βοηθός νοσηλευτικής στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Χανίων

0
48

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων καταρτιζομένων εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ.Ν. Χανίων

Το Δ.Ι.Ε.Κ. προκειμένου να προβεί

α) στην επιλογή-εγγραφή υποψηφίων για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

και

β) στην κατάταξη υποψηφίων στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής-εγγραφής ή κατάταξης, στη Γραμματεία του ΙΕΚ:

Για τον μήνα Ιούλιο τις ημέρες:

30/7/2020, 31/7/2020 και ώρες 12.00μ.μ.- 14.30μ.μ.

Για τον μήνα Αύγουστο τις ημέρες:

7/8/2020 , 26/8/2020 και ώρες 9.00π.μ.- 13.00μ.μ.

Για το μήνα Σεπτέμβριο από 1/9/2020 έως και 15/9/2020 καθημερινά και ώρες 8.00π.μ. – 14.00μ.μ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Σχετική αίτηση
Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.
Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
2 φωτογραφίες
Υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., γίνονται δεκτοί στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από επιλογή, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, διαθέτουν άδεια διαμονής, και γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́ Κύκλου

Δικαίωμα αίτησης κατάταξης για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε Β κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων καθώς και οι καταρτιζόμενοι και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πληροφορίες τηλ.2821342404,408.