ΣΜΑ Αποκορώνου | Απέρριψε την προσφυγή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

0
12

Απέρριψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης την προσφυγή του Δημάρχου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη, κατά της υπ αριθμ. 189/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου που αφορά την χωροθέτηση ΣΜΑ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση απορρίπτονταν η δημιουργία ΣΜΑ στην περιοχή του Τσιβαρά.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης, απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες οι προσφυγές του Δημάρχου και των συμβούλων.

Ωστόσο ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι ο ΣΜΑ στον Τσιβαρά θα προχωρήσει, καθώς δόθηκε το πράσινο φως από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Αναλυτικά:

Με την υπ’αρίθμ.139+103+93+32 από 5-2-21 απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, έκρινε ότι η υπ’αρίθμ.189/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου που έκρινε ακατάλληλο το χώρο στη θέση “Ξεπαπαδιά” Δ.Ε. Αρμένων για την εγκατάσταση ΣΜΑ στερείται εκτελεστότητας και δεν προσβάλλεται παραδεκτώς με την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής, καθ’όσον η επιλογή οποιασδήποτε θέσης εγκατάστασης ΣΜΑ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αποκορώνου τελεί υπό την έγκριση της αδειοδοτούσας αρχής (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης). Η υπ’αρίθμ’23854/1-2-21 βεβαίωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης περί χωροθέτησης του έργου “Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Αποκορώνου” σε έκταση στη θέση “Ξεπαπαδιά” Δ.Ε. Αρμένων αποτελεί την μόνη εκτελεστή Διοικητική Πράξη.

Ως εκ τούτου για τυπικούς λόγους, δηλαδή για την μη εκτελεστότητα της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέφερε ότι : “ Ο Δήμος έχοντας προσκομίσει όλα τα νόμιμα και απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα, έλαβε την βεβαίωση χωροθέτησης του ΣΜΑ για τη θέση “Ξεπαπαδιά” από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια σύμφωνα με τον νόμο αδειοδοτούσα αρχή. Επομένως με τη βεβαίωση χωροθέτησης της Περιφέρειας η οποία κρίνει κατάλληλο τον χώρο στη θέση “Ξεπαπαδιά” η πρόσφατη- προπαρασκευαστική και μη εκτελεστή- κρίση του δημοτικού συμβουλίου περί ακαταλληλότητας του χώρου έχει καταργηθεί.”

Πάντως, είναι ξεκάθαρο πια ότι στον Αποκόρωνα η κατάσταση με τον ΣΜΑ αποτελεί “καζάνι που βράζει”, δεδομένου ότι, από τη μία ο Δήμαρχος και η παράταξή του τονίζουν ότι το έργο θα προχωρήσει -έχοντας ως “άσο” την έγκριση χωροθέτησης από την Περιφέρεια- και από την άλλη αντιπολίτευση και κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι μετά την απόρριψη της προσφυγής από την Αποκεντρωμένη, την αρμοδιότητα του Δ.Σ. Αποκορώνου να αποφασίσει, αλλά και την βούλησή τους μέσα από τις δεκάδες υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί, ότι δεν πρόκειται να τελειώσει εδώ το όλο θέμα!