Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας

0
61

Στις 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί  τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας , με τα παρακάτω θέματα: 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχαήλ Παπαδάκης)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 4. Διενέργεια ή μη έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην πρώην Δημοτική Επιχείρηση «ΜΙΝΩΣ» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 5. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 6. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 7. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΣΔΑΚ για τη διαχείριση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιεράπετρας (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 8. Έγκριση Μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικών κτιρίων» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 9. Έγκριση Μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτοστρώσεως δρόμων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 11. Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 14. Στήριξη βιοκαλλιεργητών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του Δήμου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση-αντιστήριξη δημοτικής οδού προς Σχινοκάψαλα» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 17. Έγκριση 2ου Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 18. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ανατολής» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 19. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση πεζοδρόμου, περιοχής νέου σχεδίου πόλης Ιεράπετρας (στην οδό Παπανδρέου από Μ. Αλεξάνδρου έως Ρ. Κούνδουρου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 20. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης οικισμού Ανατολής» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 21. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Σχινοκαψάλων» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 22. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επισκευή διδακτηρίου 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 23. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος Κάτω Χωριού στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 24. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αγροτικών θεμάτων του Δήμου (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)
 25. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση – Συμπλήρωση υποδομών γηπέδου 5χ5 Παχείας Άμμου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 27. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter