Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αποκορώνου

0
53

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 18/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση των συντασσόμενων τευχών και του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο “Γεωτεχνική έρευνα και εδαφομηχανική αξιολόγηση εδάφους θεμελίωσης για την συνέχεια εκτέλεσης του έργου: Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής 2ο υποέργο: Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης”
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Τροποποίηση προϋπολογισμού για προμήθεια αίθουσας και τουαλετών λυόμενης προκατασκευής για το Γενικό Λύκειο Βάμου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Τροποποίηση προϋπολογισμού για διάφορες ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Τροποποίηση προϋπολογισμού για λοιπές Υπηρεσίες
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Τροποποίηση προϋπολογισμού για τοκοχρεωλύσια
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 1166 ΚΥ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την Περιφέρεια Κρήτης / ΠΕ Χανίων στο Δήμο Αποκορώνου & του ΜΕ 1165 εκσκαφέας – φορτωτής (JCB)»
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Τροποποίηση της 188/2016 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον αριθμό των λεωφορείων
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Παραχώρηση οχημάτων στον Δήμο Σφακίων
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΦΕ» πρώην Δήμου Κρυονερίδας
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Εργασίες αποπεράτωσης υπογείου δημαρχείου” Δήμου Αποκορώνου
(εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση άδειας κολυμβητικής δεξαμενής της Κρητικά Θέρετρα ΑΕ
(εισηγητής: Λιμαντζάκης Λεωνίδας)

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter