Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ Αμαρίου

0
48

Συνεδριάζει την Τετάρτη με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρίου. 

Ειδικότερα: 

Την Τετάρτη 25- 10 -2017 και ώρα 19:00 μ.μ. καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε Τ.Κ. Δήμου Αμαρίου».

2. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας». προϋπ/σμού 150.000,00 €.

3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας:« Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Αμαρίου» προϋπ/σμού 118.000,00 €.

4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων στα Νεκροταφεία Δήμου Αμαρίου» προϋπ/σμού 40.000,00 €.

5. Αναμόρφωση προϋπ/σμού.

6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Γερακαρίου για τη λειτουργία υπεραγοράς τροφίμων.

7. Ορισμός μελών στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκμίσθωσης δημοτικού κτιρίου.

8. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου

9. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης.

10. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολή σχολικών μονάδων Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

11. Προγραμματισμός πολιτιστικής εκδήλωσης.

12. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Μπικάκη Κων/νο του Ανδρέα κάτοικο Τ.Κ. Νίθαυρης.

13. Ονοματοδοσία οδού στην Τ.Κ. Γερακαρίου.

14. Ονοματοδοσία πλατείας στην Τ.Κ. Βυζαρίου.

15. Μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

16. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

17. Αποδοχή δωρεάς «υπό τρόπον» συλλογής Εμμανουήλ Νουκάκη κατόπιν πρότασης της χήρας του Ελένης Νουκάκη.

18. Επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter