Συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

0
54

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 • Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ΙΧΕ οχήματος του Δήμου Χανίων στο Δήμο Σφακίων κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 199 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 {Δήμαρχος}
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ 389/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο ως προς το μέρος που αναφέρεται στη μεταφορά του προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Χανίων» από την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ στο ΔΟΚΟΙΠΠ {Αλιφιεράκη}
 • Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου για λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου {Αλιφιεράκη}
 • Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου και κινητών για λειτουργία συσσιτίου {Αλιφιεράκη}
 • Έγκριση συνεργασίας για την υποβολή πρότασης με τίτλο “Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου Δήμου Χανίων” στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 5 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας στην Κρήτη” του επιχειρησιακού προγράμματος “ΚΡΗΤΗ” {Αλιφιεράκη}
 • Συζήτηση για μεταστέγαση του 2ου Ειδικού Σχολείου Χανίων {Δήμαρχος}
 • Ενημέρωση – συζήτηση για το προσφυγικό ενόψει της συνεδρίασης της ΠΕΔ την Τρίτη 13/9/2016
 • Πρόσληψη ενός κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμ. Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης {Δήμαρχος}
 • Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αποκόρωνας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ {Δήμαρχος}
 • Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων” στο στοιχείο 2 του άρθρου 5 και στο εδάφιο 3 του άρθρου 8 {Αλιφιεράκη}
 • Επιχορήγηση προς την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου {Αλιφιεράκη}
 • Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Αλιφιεράκη}
 • Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Αλιφιεράκη}
 • Διαβίβαση εισήγησης για οριστική παύση λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Αικατερίνης ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ {Πουλιδάκης}
 • Διαβίβαση εισήγησης για οριστική παύση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Πωλιουδόβαρδα {Πουλιδάκης}
 • Διαβίβαση εισήγησης για ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Τζιλιβάκη Ν. – Κουβεδάκη Αρ. – Παντελάκη Θεοχ. Ο.Ε. {Πουλιδάκης}
 • Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την προμήθεια υλικών {Πουλιδάκης}
 • Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την προμήθεια Η/Υ περιφερειακών, φωτοαντιγραφικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}
 • Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής διαγωνισμού “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων” {Πουλιδάκης}
 • Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση του Δήμου Γαύδου για το έτος 2016 {Βλαχάκης}
 • Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Κουτσουπάκη-Τσουρουπάκη) {Βλαχάκης}
 • Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Καντιδάκης) {Βλαχάκης}
 • Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους {Βλαχάκης}
 • Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
 • Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
 • Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 648/2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 624/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Χανίων έτους 2016 {Αλεξανδράκης}
 • Επιχορήγηση Φιλολογικού Συλλόγου “Ο Χρυσόστομος” για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων {Περράκη}
 • Συμφωνητικό συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για την ανακύκλωση ρουχισμού {Φραγγεδάκης}
 • Παραχώρηση χρήσης των οχημάτων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στον ΔΟΚΟΙΠΠ” {Φραγγεδάκης}
 • Έγκριση προμήθειας κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και υλικών για βελτίωση εδάφους {Φραγγεδάκης}
 • Έγκριση προμήθειας φυτικού υλικού {Φραγγεδάκης}
 • Έγκριση προμήθειας κτηνιατρικού υλικού – ζωοτροφών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου {Φραγγεδάκης}
 • Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων – πάρκων – παιδικών χαρών {Φραγγεδάκης}
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ανάπλαση νέας Πλατείας Κυρτομάδου ΔΕ Θερίσου” {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Βαρυπέτρου Δ.Ε. Θερίσου” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του υποέργου “Τοπική Οδοποιία Λιμάνι – Κόρφος Δήμου Γαύδου” του Δήμου Γαύδου {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του υποέργου “Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δήμου Γαύδου” του Δήμου Γαύδου {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου “Αντικατάσταση τάπητα γηπέδων αντισφαίρισης Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας” {Ξανθουδάκης}
 • Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 643/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις αθλητικών χώρων και κτιρίων” {Ξανθουδάκης}
 • Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης “Επικαιροποίηση αναβάθμισης μελέτης Πλατείας Σούδας με Βιοκλιματικά Υλικά” {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση – διαπλάτυνση οδού Πειραιώς” {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του υποέργου “Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δήμου Γαύδου” του Δήμου Γαύδου {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του υποέργου “Τοπική οδοποιία Λιμάνι – Κόρφος Δήμου Γαύδου” του Δήμου Γαύδου {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και ενίσχυση δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Αποκορώνου” {Ξανθουδάκης}
 • Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευές σχολικών μονάδων Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση προμήθειας έντυπου υλικού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας {Ξανθουδάκης}
 • Έγκριση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και αναγνωρισιμότητας προσωπικού πολιτικής προστασίας {Ξανθουδάκης}
 • Προμήθεια υλικών αποκατάστασης φθορών αθλητικών εγκαταστάσεων {Κουκλάκης}

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter