Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου

0
43

Πραγματοποιήθηκε χθες 21 Αυγούστου 2017 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

1.- Ενόψει των προσεχών Επιμελητηριακών εκλογών και προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Νόμο Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγήθηκε την κατανομή των είκοσι μία (21) εδρών, ως εξής:

α) Εμπορικό τμήμα: έδρες έξι (6), β) Τμήμα Υπηρεσιών: έδρες έξι (6), γ) Μεταποιητικό τμήμα: έδρες πέντε (5), δ) Τουριστικό τμήμα: έδρες τέσσερις (4).

Η προτεινόμενη κατανομή πραγματοποιήθηκε με κριτήρια: α) τον αριθμό των μελών κάθε τμήματος, β) τη συνεισφορά κάθε τμήματος στην τοπική οικονομία και γ) τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τη δραστηριότητά τους.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα μετά 1ης και 17ης Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. Δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτές έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από την εγγραφή τους και έχουν εξοφλήσει τα προβλεπόμενα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και του έτους 2016.

2.- Ενέκρινε την κάλυψη μέρους δαπάνης εκμίσθωσης περιπτέρου στην επαγγελματική τουριστική έκθεση του Παρισιού της Γαλλίας, TOP RESA 2017, για την προβολή του τουριστικού προϊόντος του Ρεθύμνου.

3.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Σωματείου Αλληλοβοηθείας Οφειλετών Ρεθύμνου (Σ.Α.Ο.Ρ.) με το ποσό των 1.000,00 (χιλίων) ευρώ για αντιμετώπιση λειτουργικών του εξόδων και την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του.