Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

0
49

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης θα συνεδριάσει την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.:
α) Σπυρόπουλου Γεώργιου με θέμα: «Ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου».
β) Ματαλλιωτάκη Γιώργου με θέμα: «Τριτοκοσμικές συνθήκες στην επιβίβαση και αποβίβαση τουριστών στο νομό Ηρακλείου-Σύγχρονος σταθμός στο Ηράκλειο»
γ) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Ατυχήματα από διέλευση πεζών στο ύψος του Καβρού Γεωργιούπολης»
δ) Κλάδου Μιχαήλ με θέμα: «Σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης – Δήμου Μαλεβυζίου – Δήμου Ηρακλείου για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στον Αλμυρό»

Δ. Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου για την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Κρήτης (RIS CRETE).