Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας

0
20

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ιεράπετρας Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την 17η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2017.

Θέμα 2ο:΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων.

Θέμα 3ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προυπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2016.

Θέμα 4ο: Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού 2017.

Θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 6ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 7ο: ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης και βιολογικών καθαρισμών ΔΕ Ιεράπετρας.

Θέμα 8ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο πευκοδάσος αναψυχής «Απηγανιάς» στον Κουτσουρά της Τοπικής Κοινότητας Σταυροχωρίου.

Θέμα 9ο:΄Ασκηση ή μη αιτήσεως καθορισμού προσωρινής ή οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης επικειμένων(υπόθεση Δεδελετάκη-Σαράτση Ελένη).

Θέμα 10ο:΄Ασκηση αίτησης διόρθωσης αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας.