Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020

0
43

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020» πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης αύριο Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Aegean Pearl στο Ρέθυμνο. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής όπου θα προεδρεύσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης θα συζητηθούν: η πορεία υλοποίησης του προγράμματος αλλά και ειδικότερα θέματα όπως η έξυπνη εξειδίκευση , οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, η εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων, το πρόγραμμα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος , η αξιολόγηση του προγράμματος.

Στην συνεδρίαση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ε.Ε., Υπουργείων, τοπικών αρχών, κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

-ΤΟ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πορεία Υλοποίησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (Πορεία εφαρμογής εξειδίκευσης – πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ)

2. Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 – Νέες δράσεις

3. Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων – Νέες δράσεις

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ – ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

1. Πορεία εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

2. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων ΕΣΠΑ 2014-2020

-ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

2. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020

3. Ενημέρωση για Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

-ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ