Σε πρόγραμμα Erasmus το Μουσικό Σχολείο Θερίσου

0
19

Το μουσικό σχολείο Θερίσου θα είναι ένα από τα 42 σχολεία σε όλη την Ελλάδα που θα λάβει τον ρόλο του συντονιστή στο πρόγραμμα συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων (ΚΑ229) από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το 2020.

Όπως ανακοινώθηκε από την διεύθυνση, το Μουσικό Σχολείο για πρώτη φορά αναλαμβάνει το ρόλο του σχολείου συντονιστή μετά την θετική αξιολόγηση της πρότασης που κατέθεσε στο ΙΚΥ με τίτλο Learning Cultures via Cinema.

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε και δεύτερη πρόταση του Μουσικού Σχολείου με τίτλο STEAM iSTEAMwork όπου θα συμμετέχει ως συνεργάτης – εταίρος με συντονιστή σχολείο από τη Ρουμανία.

Η συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Θερίσου σε δύο προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων, μέσα σε πανευρωπαϊκό περιβάλλον πανδημίας και αβεβαιότητας που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καταδεικνύει ότι τα μέλη της σχολικής κοινότητας του Μουσικού Σχολείου αντιλαμβάνονται θετικά τα πράγματα και προσβλέπουν σε θετική έκβαση των εξελίξεων. Ενισχύεται έτσι η προσπάθειά που είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, το σχολείο να οικοδομήσει ένα ευρωπαϊκό προφίλ, να διαμορφώσει Ευρωπαίους πολίτες με γνώση και συνείδηση του ρόλου και των δυνατοτήτων τους στο πλαίσιο της Ε.Ε. και να είναι ένα ανοιχτό Ευρωπαϊκό Σχολείο.