Ψήφισμα περιφερειακού συμβουλίου για τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου

0
60

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αφού έλαβε υπ όψιν του :

– Το αίτημα του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου που αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο του κ. Παντελή Αντωνιάδη

– Την επιστολή του κ. Γιούνγκερ για τα «κόκκινα δάνεια», με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στην Ελληνική Κυβέρνηση να προστατεύσει ουσιαστικά και πραγματικά τους Δανειολήπτες «κόκκινων δάνειων», παρέχοντας τους δικαίωμα προτιμήσεως έναντι των Funds.

Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη ο οποίος εισηγήθηκε:
Την αποδοχή του αιτήματος των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου και την αξιοποίηση της επιστολής Γιούνγκερ.
Τις τοποθετήσεις των επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα παρακάτω:

– Καλεί την Κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να σεβαστούν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, να αξιοποιήσουν το σκεπτικό της 334/2016 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε η καταχρηστικότητα γενικών όρων των δανειακών συμβάσεων και η αντικαταναλωτική συμπεριφορά των τραπεζών, ώστε να θεσπίσουν μέτρα προστασίας των Χιλιάδων συμπολιτών μας που έπεσαν θύματα της συμπεριφοράς αυτής.

– Να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που παρέχει η επιστολή Γιούνγκερ, ώστε να θεσπιστούν μέτρα ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους με την αναγνώριση του δικαιώματος τους να υποβάλλουν κατά προτεραιότητα δεσμευτική πρόταση εξαγοράς των δανείων τους, με τους ίδιους όρους, πριν αυτό εξαγοραστεί από τα Funds.

– Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα δοθεί η δυνατότητα στους καλόπιστους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, να διαφυλάξουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους και στις Τράπεζες τη βιωσιμότητα τους.

– Τέλος το Περιφερειακό Συμβούλιο δεσμεύεται να λάβει τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η απόφασή του.