Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Κρήτης

0
32

Την περαιτέρω αξιοποίηση της διεθνούς θέσης διακεκριμένων Κρητών που βρίσκονται σε διακριτές θέσεις και σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Κρήτης συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Εταιρείας Ερευνητών Υλικών Γιώργος Κυριακίδης.

Στη συνάντηση στη Περιφέρεια, οι κύριοι Αλεξάκης και Κυριακίδης συναποφάσισαν παράλληλα να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνδιοργάνωσης στην Κρήτη συνάντησης υψηλού επιπέδου (summit) με Επιστήμονες Υλικών και αιρετούς εκπροσώπους Παραθαλάσσιων Περιφερειών που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη nano – blue – technologies στο πλαίσιο της Γαλάζιας (Θαλάσσιας) Ανάπτυξης.

Ο Γιώργος Κυριακίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητής του ΙΤΕ, κατέχει τη θέση του Προέδρου της ισχυρής Επιστημονικής Εταιρείας των Ερευνητών που ασχολούνται με τα Υλικά (EMRS) και εκ της νέας ιδιότητας του θα συμμετέχει σε διεθνείς και πολύ-θεματικές συναντήσεις, την επόμενη διετία.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ αλλά και για την Κρήτη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Αλεξάκης που είναι και Αντιπρόεδρος της CRPM (του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Παραθαλάσσιων και Παράκτιων Περιφερειών) με αρμοδιότητα τα Θαλάσσια Θέματα, έχει ήδη εξασφαλίσει την καταρχήν θέληση και ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CRPM για τη σύμπραξη στη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους Ερευνητές και την Περιφέρεια Κρήτης.