Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών στο ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης

0
77

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (ΜΒΑ), στις ακόλουθες ειδικεύσεις

(Ιστοσελίδα: www.mba.pem.tuc.gr; e-mail: [email protected]).

Μάρκετινγκ,

Χρηματοοικονομική, και

Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing (Ιστοσελίδα: www.prodes.pem.tuc.gr; e-mail: [email protected]).

Β. Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ), διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ιστοσελίδα: www.mtim.tuc.gr; e-mail: [email protected]).

Γ. Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνονται τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ. (Ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr; e-mail: [email protected]):

Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

Δ. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ (Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr; e-mail: [email protected])

Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Σημαντικές ημερομηνίες για το Π.Μ.Σ.:

Πέρας κατάθεσης αιτήσεων: 21 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση επιλεγέντων: 11 Σεπτεμβρίου 2019

Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 12 – 16 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση Απαλλασσόμενων: 18 Σεπτεμβρίου 2019

Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 28 Σεπτεμβρίου 2019

Έναρξη μαθημάτων: 7 Οκτωβρίου 2019

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε στη Γραμματεία:

κα. Λουκία Παπαδάκη
Τηλ. +30.2821.37302
37161e-mail: [email protected]