Πρόγραμμα κατασκήνωσης για ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ στα Χανιά

0
67

Από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Κατασκήνωσης για ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ για το έτος 2016 από τις 18/08/2016 έως και τις 24/08/2016 στο ξενώνα Κολυμβαρίου Χανίων, από το Πρόγραμμα που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα φιλοξενηθούν 35 άτομα. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
α) Ηλικιωμένα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, και ενήλικα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
β) Συνταξιούχοι λόγω γήρατος, χηρείας ή αναπηρίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
γ) Συνταξιούχοι του λογαριασμού ανασφαλίστων υπερηλίκων του ΟΓΑ.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν έως την Παρασκευή στις 12/08/2016:
1) Αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
2) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.
3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
4) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.
5) Φωτοαντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
6) Ιατρική γνωμάτευση Παθολόγου στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
7) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το τρέχον έτος δεν έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα αυτό ή σε αντίστοιχο άλλου φορέα.
Όσοι ηλικιωμένοι είναι μέλη ΚΑΠΗ θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο ΚΑΠΗ που είναι εγγεγραμμένοι. Όσοι ηλικιωμένοι δεν συμμετέχουν σε ΚΑΠΗ θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας–Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ηρώων Πολυτεχνείου 11.