Πηγαίνουν οι κρητικοί δημοτικό, αλλά φεύγουν στο λύκειο. Τι δείχνει έρευνα

0
128

Το Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου, ΙΕΠ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία της έρευνας με τίτλο: «Η Μαθητική διαρροή στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», η οποία εκπονήθηκε από το 2014 έως το 2017. 

Πρόκειται για τη δεύτερη έρευνα που εκπονεί το Ινστιτούτο για τη μαθητική διαρροή και από ότι φαίνεται στην Κρήτη οι μαθητές δεν τα πάνε και τόσο καλά σε ότι αφορά στη φοίτηση τους κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Όπως γράφουν οι συγγραφείς της έρευνας στον πρόλογο τους για την έρευνα: Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (Π.Ε.Σ.) και η μαθητική διαρροή (Μ.Δ.) από το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούνται σήμερα από τα κρισιμότερα κοινωνικά προβλήματα που αφορούν την εκπαίδευση σε παγκόσμια κλίμακα». 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μαθητές της Κρήτης φοιτούν στα δημοτικά της χώρας, σε ποσοστά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας, αλλά εγκαταλείπουν αργότερα, το Γενικό Λύκειο ή το ΕΠΑΛ, με το Ρέθυμνο να κατατάσσεται στους νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μαθητική διαρροή στην Κρήτη, στο Δημοτικό Σχολείο καταγράφει ποσοστό 1,08%, στο Γυμνάσιο 3,7%, στο Λύκειο 2,40% -το δεύτερο μεγαλύτερο, μετά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,48%)-, ενώ στα Επαγγελματικά Λύκεια το ποσοστό διαρροής είναι 8,72%.

Στο Νομό Χανίων, τα ποσοστά διαρροής στο Δημοτικό είναι 1,42% για τις 3 πρώτες τάξεις και 1,43% για την Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού. Στο Γυμνάσιο το ποσοστό είναι 4,2%, ενώ στο Λύκειο η διαρροή καταγράφει ποσοστό 1,1%. Στα Επαγγελματικά Λύκεια το ποσοστό είναι 4,59%.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αναλυτικότερα, στο Ηράκλειο το ποσοστό μαθητικής διαρροής στα Δημοτικά είναι 1,49% και 1,09%, αντίστοιχα, στο Λασίθι είναι 1,64% και 0,99%, στο Ρέθυμνο 0,29% και 0,64%.

Στο Γυμνάσιο, η διαρροή στο Ηράκλειο 2,4%, ενώ στο Λασίθι 5,4% και στο Ρέθυμνο 5%, τα δύο αυτά ποσοστά ξεπερνούν τον μέσο όρο της χώρας.

Το ποσοστό στο Λύκειο στο Ηράκλειο, είναι επίσης, 2,4%, στο Λασίθι 1,8%, στο Ρέθυμνο 5,2%.

Όσο αφορά στα ΕΠΑΛ, το Ηράκλειο 9,78%, το Λασίθι 8,19%, το Ρέθυμνο 12,66%.

Στην παρούσα καταγραφή – αποτύπωση ελήφθησαν υπόψη δεδομένα από 4.320 δημόσια Δημοτικά Σχολεία, τα οποία λειτουργούσαν στην ελληνική επικράτεια κατά το σχολικό έτος 2014- 2015 (Δημοτικά Σχολεία, Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Δημοτικά Σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας, Δημοτικά Σχολεία Μειονοτικής Εκπαίδευσης, Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Μειονοτικής Εκπαίδευσης, Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία).

Κατά την εξέταση των ποσοστών της μαθητικής διαρροής ανά διοικητική περιφέρεια, παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ τους, με κάποιες από αυτές να βρίσκονται αισθητά πάνω από το γενικό ποσοστό της επικράτειας.

Κοινά στοιχεία εμφανίζει η εξέταση αυτή και με τα στοιχεία της προηγούμενης μελέτης για τη Γενιά Μαθητών/τριών 2013-2014, με υψηλότερη διαρροή και στις δύο κοόρτεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ποσοστά αντίστοιχα 2,83% και 2,81%.

Το χαμηλότερο ποσοστό μαθητικής διαρροής παρατηρείται για τη Γενιά μαθητών/τριών 2014-15 στη Δυτική Μακεδονία, με 0,61% και 0,31% ανά κοόρτη.

Σε επίπεδο νομού παρατηρούνται διαφοροποιήσεις, με υψηλότερη διαρροή στις δύο κοόρτεις της Δυτικής Αττικής (6,72% και 6,04%) και του νομού Ξάνθης (6,41% και 5,41%). Τα χαμηλότερα ποσοστά διαρροής παρατηρούνται στο νομό Σάμου (με μηδενικό ποσοστό) στην τριετία Α΄- Γ΄, και στους νομούς Καστοριάς και Λευκάδας στην τριετία Δ’ – Στ’, με μηδενικό, επίσης, ποσοστό.

Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Η καταγεγραμμένη μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο (ISCED2) για τη Γενιά μαθητών/τριών 2014-15, κατά την τριετή πορεία τους στο εκπαιδευτικό σύστημα τα σχολικά έτη 2014-2017 ανέρχεται σε ποσοστό 4,6%.

Η μαθητική διαρροή διαφοροποιείται ανά διοικητική περιφέρεια: η υψηλότερη μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο παρουσιάζεται στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα.

Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητικής διαρροής παρουσιάζονται στη Δυτική Μακεδονία και στα Ιόνια Νησιά.

Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Η μαθητική διαρροή στο Γενικό Λύκειο, δηλαδή στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED3, κατά τη διεθνή ταξινόμηση της UNESCO), παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαμηλή (1,7%) για τη Γενιά των μαθητών/τριών 2014-2015, κατά την τριετή πορεία τους στο εκπαιδευτικό σύστημα τα σχολικά έτη 2014- 2017.

Στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, διαπιστώνεται ότι η υψηλότερη μαθητική διαρροή στο Γενικό Λύκειο παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2,48%), Κρήτης (2,40%), και Στερεάς Ελλάδας (1,87%).

Aντίθετα, η χαμηλότερη μαθητική διαρροή παρουσιάζεται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (0,37%), Ηπείρου (1,03%) και Θεσσαλίας (1,28%).

Συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά με τα αντίστοιχα της προηγούμενης Γενιάς 2013-2014, διαπιστώνουμε ότι οι Περιφέρειες Κρήτης (2,68%) και Νοτίου Αιγαίου (2,61%) παραμένουν στις περιφέρειες με την υψηλότερη διαρροή, και της Δυτικής Μακεδονίας (1,22%) σε αυτές με τη χαμηλότερη.

Τέλος, σε επίπεδο νομού/περιφερειακής ενότητας παρατηρείται και πάλι μείωση της μαθητικής διαρροής σε σχέση και με αυτή της προηγούμενης Γενιάς μαθητών/τριών 2013-14, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται η συνέχιση της κατάταξης των νομών Ρεθύμνου και Δωδεκανήσου στους νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά, καθώς και των νομών Κοζάνης και Τρικάλων σε αυτούς με τα χαμηλότερα ποσοστά.


Σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία για το σχολικό έτος 2014-2015 από 322 δημόσια ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια η μαθητική διαρροή στο δημόσιο ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο είναι 8,94%.

Το υψηλότερο ποσοστό μαθητικής διαρροής στα δημόσια ημερήσια ΕΠΑΛ ανά γεωγραφική Περιφέρεια εμφανίζεται στα Ιόνια Νησιά (11,44%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό μαθητικής διαρροής εμφανίζεται στο Βόρειο Αιγαίο (5,39%).