Περισσότερα από 33 εκ. ευρώ στο νομό Χανίων από το Υπουργείο Εσωτερικών την τελευταία τριετία

0
19

Πίνακες με αναλυτικά σχεδιαγράμματα που αφορούν την χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας την περίοδο 2015 -2018 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικά για την Π.Ε. Χανίων οι σχετικές χρηματοδοτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 33.341.042 ευρώ από τα οποία περίπου 25.000.000 προέρχονται από τα προγράμματα “Φιλόδημος”.