Ως τις 16 Ιουλίου οι ενστάσεις για τη χαλαζόπτωση του Νοέμβρη στο Δήμο Κισσάμου

0
15

Τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το χαλάζι της 13ης Νοεμβρίου του 2019 στις καλλιέργειες παραγωγών στα Περιβόλια, απέστειλε σήμερα ο ΕΛΓΑ.

Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 16 Ιουλίου 2020.

Κάθε παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης εντός της προθεσμίας των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων: από 6 ως 16 Ιουλίου 2020

Ο πίνακας περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δε δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:
η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες
η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.