Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ στο 1ο ελληνικό Forum Κυκλικής Οικονομίας

0
15

Στο 1ο ελληνικό Forum Κυκλικής Οικονομίας με θέμα «Κυκλική Οικονομία – Ενάρετος κύκλος» συμμετείχε σήμερα 9 Απριλίου 2019 ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Μανώλης Ψαρουδάκης. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ελληνική κυβέρνηση, τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος.

Στην ομιλία του με θέμα «Κυκλικό δυναμικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» ο κύριος Ψαρουδάκης επισήμανε πως για την ελληνική οικονομία τα σημαντικότερα οφέλη θα προκύψουν από την ενεργοποίηση της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας πως στην χώρα μας οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 97,3% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και παρέχουν το 57,1% των θέσεων εργασίας. Τόνισε ωστόσο πως η εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία «δεν εμπλέκει ως σήμερα σε ικανό βαθμό τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον πρωτογενή ή το δευτερογενή τομέα της οικονομίας».

Ο κ. Ψαρουδάκης τόνισε επίσης ότι, προκειμένου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να ενταχθούν με θετικό πρόσημο στην κυκλική οικονομία θα πρέπει να αμβλυνθεί το έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υπάρχει σχετικά με την κυκλική οικονομία, με απώτερο σκοπό την αλλαγή της στάσης των επιχειρηματιών σε σχέση με το ζήτημα. Επιπρόσθετα πρότεινε: «Η προώθηση των στόχων της κυκλικής οικονομίας δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην παροχή αντικινήτρων στους «ρυπαίνοντες» ή επιχορηγήσεων στους επενδύοντες, αλλά κυρίως στην παροχή κινήτρων, ακόμα και φορολογικών για τους παραγωγούς και παρόχους, προκειμένου να διαθέτουν πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες»

Ειδικότερα, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί «χώρος» και αντίστοιχο μερίδιο αγοράς για τις ΜΜε της Ελλάδας, και να υπάρξει ειδική πρόνοια για την υποστήριξή τους μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, της οριζόντιας δράσης για την Καινοτομία από την πρωτοβουλία Horizon, αλλά και της πλατφόρμας χρηματοδότησης της Κυκλικής Οικονομίας, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ. «Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όσον αφορά τη συμβουλευτική τους καθοδήγηση σε θέματα κυκλικής οικονομίας και συμμετοχής σε SDGs (Sustainable Development Goals), ενδεχομένως με τη δημιουργία εξειδικευμένου δικτύου συμβουλευτικής, με τη και συνεργασία βοήθεια των αρμόδιων φορέων », σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ υπενθύμισε στους εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Κομισιόν και της επιχειρηματικής κοινότητας πως η Κυκλική Οικονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα την τελευταία δεκαετία για την Ελληνική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου, η οποία προτίθεται να μοιραστεί την εμπειρία της με τους συναρμόδιους φορείς, ώστε το εγχείρημα της Κυκλικής Οικονομίας να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Στο 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας συζητήθηκαν: Το σχέδιο δράσης της ΕΕ με παραδείγματα κυκλικής οικονομίας από όλη την Ευρώπη, η ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομία στην εθνική στρατηγική ανάπτυξης, η υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυκλικής Οικονομίας και του διετούς επιχειρησιακού σχεδίου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, καθώς και η έγκριση και σύνταξη γνώμης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία.