Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης απάντησε στον Α. Μπαλωμενάκη

0
93

Απάντηση έδωσε ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα όσα υποστηρίζει στην επίκαιρη ερώτηση του προς τον Υπουργό παιδείας, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αντώνης  Μπαλωμενάκης, για την σύμβαση των κτηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την ιδιωτική εταιρεία που θέλει να τα μετατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Όπως αναφέρει στην απάντησή που εκδόθηκε από την Πρυτανεία του Ιδρύματος:

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης με έκπληξη ενημερώθηκε για τη σημερινή ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κου Αντώνη Μπαλωμενάκη εναντίον της ολοκληρωθείσας επιτυχούς & ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας εκμίσθωσης και διάσωσης των ιστορικών κτιρίων της πρώην Μεραρχίας Κρητών, των πρώην Φυλακών και των Στρατώνων, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος.

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα των Χανιωτών ολοκλήρωσε στις 4 Αυγούστου 2017 με τη δημοσιοποίηση και υπογραφή της σύμβασης με τον υποψήφιο επενδυτή την αναστηλωτική διάσωση των €18 εκατ. του στατικά επικίνδυνου (κατά το πρόσφατο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείο Πολιτισμού) ιστορικού κτιρίου της πρώην Μεραρχίας, όπως και την πολύτιμη επιπλέον ενίσχυση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και κοινωνικής αποστολής του δημόσιου Ιδρύματος μέσω των ετήσιων μισθωμάτων ύψους €356.000 για τα επόμενα 25 χρόνια, τα οποία ισοδυναμούν με το σύνολο της σημερινής ετήσιας κρατικής επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επόμενη 8ετία!

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αποστερηθεί σε ετήσια βάση το -75% των δημόσιων πόρων χρηματοδότησής του για την εκπλήρωση της εύρυθμης λειτουργίας και αποστολής του.
Η σύμβαση μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή Καστέλλι της παλιάς πόλης των Χανίων συνάφθηκε από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης μετά τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας.

Η απόφαση παραχώρησης της διαχείρισης των ακινήτων στην Εταιρεία Αξιοποίησης ελήφθη ομόφωνα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος κατά την 376/26-03-2014 συνεδρίασή της.
Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποτελεί ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμ. 31/1993 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 11/9.2.1993), κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρ. 3 του ν. 1268/1982.

Λειτουργεί υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, μέσω των οποίων επιδιώκει την πραγματοποίηση του σκοπού της, δηλαδή της αξιοποίησης των στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Δεν χρηματοδοτείται από το Δημόσιο, ούτε, συνεπώς, επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά χρηματοδοτείται από τους ιδίους αυτής πόρους.

Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης εξαιρείται ρητά από το δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 41 του ν. 2413/1996.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δεν υπάγεται στο Δημόσιο τομέα, δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί τρόπου ενέργειας υπό των ΝΠΔΔ εκμισθώσεων. Η σύμβαση μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή Καστέλλι της παλιάς πόλης των Χανίων είναι ιδιωτική σύμβαση και όχι δημόσια και ως εκ τούτου για την σύναψή της δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν. 3310/2005 τις οποίες επικαλείται ο κ. Μπαλωμενάκης.

Όσον αφορά δε τους ισχυρισμούς περί δήθεν φορολογικής επιβάρυνσης του Ιδρύματος που θα καταστήσει τη σύμβαση ζημιογόνα, η μίσθωση χαρακτηρίζεται από φορολογική άποψη σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013 ως χρηματοοικονομική μίσθωση, καθότι η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει το 100% της οικονομικής διάρκειας ζωής του ακινήτου. Ως εκ τούτου δεν γεννάται θέμα υπεραξίας και φορολόγησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.