“Ο Captain Covid τηλεκπαιδεύεται!” από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

0
18

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α, στο πλαίσιο συμπλήρωσης 20 ετών του προγράμματος Σχολικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: “ΟΔΥΣΣΕΑΣ”, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων (Τάξεις Ε’ &ΣΤ’).

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2021» γίνεται σύνδεση μέσω τηλεδιάσκεψης με τάξεις από όλη την Ελλάδα, ανταλλαγή απόψεων συνεργασία, και δημιουργία με τους μαθητές των δικών τους ψηφιακών ιστοριών.