Nα χαρακτηριστούν δυσπρόσιτα τα σχολεία της Κανδάνου ζητά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 

0
78

Το Υπουργείο Παιδείας να χαρακτηρίσει δυσπρόσιτα τα σχολεία της Κανδάνου καλεί η  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, με σχετική ανακοίνωση της. Ζητά μάλιστα διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά το νομικό καθεστώς που διέπει το χαρακτηρισμό ενός σχολείου ως δυσπρόσιτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Περί δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων

Η πρόσφατη αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων μας επιβάλλει να διευκρινίσουμε το νομικό καθεστώς που διέπει το χαρακτηρισμό ενός σχολείου ως δυσπρόσιτου.

Θα πρέπει εξαρχής να τονίσουμε ότι, τόσο η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χανίων όσο και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης ,προτείναμε και εγγράφως εισηγηθήκαμε τον χαρακτηρισμό των σχολείων των δήμων Σφακίων και Καντάνου-Σελίνου(σχολεία Καντάνου , Παλαιόχωρας) ως δυσπρόσιτα.

Ως υπηρεσία οφείλουμε όμως να διευκρινήσουμε ότι ο χαρακτηρισμός μιας σχολικής μονάδας ως δυσπρόσιτης αφορά κυρίως τη μοριοδότηση των αναπληρωτών καθηγητών που υπηρετούν σ’ αυτό και μόνον αυτό , σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς!

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο χαρακτηρισμός ενός σχολείου ως δυσπρόσιτου δεν συνδέεται σε καμιά περίπτωση με τον αριθμό των μαθητών που θεωρείται απαραίτητος για την έγκριση λειτουργίας τμημάτων, τομέων και ειδικοτήτων Με δεδομένη την έντονη ανησυχία που εκφράζεται από γονείς, εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς οφείλουμε να διευκρινήσουμε ότι δεν συνδέεται ο αποχαρακτηρισμός των σχολικών μονάδων με κλείσιμο και κατάργηση των σχολείων που αποχαρακτηρίστηκαν . Συγκεκριμένα το νομικό καθεστώς που ισχύει έχει ως εξής:

1.Σε καμία διάταξη δεν αναφέρεται ότι η δημιουργία τμημάτων, τομέων και ειδικοτήτων σχετίζεται με το αν η σχολική μονάδα έχει χαρακτηριστεί ή όχι δυσπρόσιτη. Αντίθετα με την υπ’ αριθμόν Φ.12/134644/Δ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 2891/21-8-2017) και στο άρθρο 1 αυτής, αναφέρεται ότι στις σχολικές μονάδες που ανήκουν στις κατηγορίες Η΄- ΙΒ΄μπορεί να εγκριθεί τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών με εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή. Αυτό ακριβώς επί παραδείγματι συνέβαινε στο ΕΠΑΛ Καντάνου, αυτό συνέβη και φέτος και τα τμήματα αυτά είναι ήδη εγκεκριμένα και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει ,εφόσον ο νόμος είναι σε ισχύ, αφού για παράδειγμα τα σχολεία της Καντάνου ανήκουν στην κατηγορία Θ΄. Από πουθενά λοιπόν δεν προκύπτει ότι η δημιουργία και η έγκριση τμημάτων συνδέεται με το χαρακτηρισμό του σχολείου ως δυσπρόσιτο ή μη. Παρά ταύτα αναπτύχθηκε μια έντονη παραφιλολογία επ’ αυτού με δημόσιες ανακοινώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

2.Η στελέχωση των σχολικών μονάδων επιτυγχάνεται με την κάλυψη του ωρολογίου προγράμματος με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (οργανικές θέσεις) και με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλύπτουν τα κενά που παρουσιάζονται. Το κίνητρο της διπλής μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη αυτών των κενών φαίνεται να εκλείπει πλέον, βασιζόμενοι και στην εμπειρία μας των προηγούμενων ετών όπου παρά τη διπλή μοριοδότηση είχαμε αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στελέχωσης αυτών των σχολικών μονάδων. Όμως η δυσλειτουργία αυτή εξομαλύνεται από το τρέχον σχολικό έτος όπως ακριβώς προβλέπεται από τον νέο νόμο υπ’ αριθμόν 4547/2018 όπου στο άρθρο 86 προβλέπεται μετά την 1η Νοεμβρίου και εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης κενών είτε λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας, είτε λόγω παραίτησης και μετά τις φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών για υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών του οικείου σχολικού έτους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δηλωθεί για κάλυψη ένα κενό στα Χανιά π.χ. από υποψήφιο αναπληρωτή ο οποίος ίσως να είναι σε χαμηλή θέση στον πίνακα αλλά του δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη του συγκεκριμένου κενού. Θεωρείται βέβαιο ότι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα υπάρχει πληθώρα αιτήσεων ανά ειδικότητα με ότι αυτό συνεπάγεται για τη στελέχωση και του πλέον απομακρυσμένου σχολείου της περιοχής μας.

Κλείνοντας την οφειλόμενη διευκρίνιση όσο αφορά το νομικό πλαίσιο που προσφάτως έχει κατοχυρωθεί ΦΕΚ 2891/28-92017 και άρθρο 86 του νόμου4547/2018 θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες για την διαρκή και αδιάλειπτη προσπάθεια στήριξης από πλευράς μας των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων .

Επιπλέον γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τη ζωή στην ορεινή ύπαιθρο του νομού μας καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τον χαρακτηρισμό των σχολείων του δήμου Καντάνου –Σελίνου που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ορεινότητας, δύσκολων κλιματικών συνθηκών και βιοτικού επιπέδου, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως δυσπρόσιτα . Εκτιμώντας την ιστορικότητα της συγκεκριμένης περιοχής και τη σταδιακή πληθυσμιακή αποδυνάμωσή της προτείνουμε να επαναχαρακτηριστούν τα σχολεία του δήμου Καντάνου –Σελίνου ως δυσπρόσιτα.Ο χαρακτηρισμός τους θα συμβάλει στην ταχύτερη στελέχωση τους από εκπαιδευτικό προσωπικό και θα αποτελέσει μια επιπλέον ενίσχυση της πολιτείας στις συγκεκριμένες περιοχές της ορεινής υπαίθρου.

Χανιά 6-9-2018

Στέλιος Ζερβάκης

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων»