Μείωση των ποσοστών κλοπών και διαρρήξεων βλέπει στο Ηράκλειο, ο Τόσκας

0
38

Με απαντητικό έγγραφο που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Τόσκας και αποστέλλεται στον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ηγουμενίδη, επισημαίνονται οι ενέργειες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, τα ποσοστά μείωσης κλοπών-διαρρήξεων στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, καθώς και το ακριβές πλαίσιο των ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων.

Συγκεκριμένα, μέσα από το παραπάνω έγγραφο, ο Αν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Nίκος Τόσκας υπογραμμίζει στον Νίκο Ηγουμενίδη ότι: «Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου έχει εκπονήσει, για την αστυνόμευση των περιοχών αρμοδιότητάς της, Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια, τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί για το τρέχον έτος, δεδομένων των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών, προκειμένου να διαμορφωθούν οι πλέον κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας για τους πολίτες».

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι «βάσει αυτών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της αναπτύσσουν εξειδικευμένες δράσεις (εποχούμενες περιπολίες, εξορμήσεις, συγκρότηση συνεργείων – ομάδων ελέγχου) και διενεργούν στοχευμένους και συστηματικούς ελέγχους, εφαρμόζοντας, όπου αυτό απαιτείται, την ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την πρόληψη, αποτροπή και, σε συντρέχουσα περίπτωση, κατασταλτική αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικών συμπεριφορών.

Ειδική αναφορά γίνεται στην περιοχή του Ηρακλείου, όπου ο Αναπλ. Υπουργός τονίζει στον Νίκο Ηγουμενίδη: «Πλέον τούτου, αξίζει να αναφερθεί ότι, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση Σχεδίου Αστυνόμευσης των περιοχών εδαφικής αρμοδιότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου για την επικείμενη θερινή τουριστική περίοδο, ως εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε κατά την περυσινή θερινή τουριστική περίοδο, σύμφωνα με το οποίο από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες αναπτύχθηκαν, καθημερινά και καθ’ όλο το 24ωρο, συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση κάθε περίπτωσης εξωτερίκευσης παραβατικής συμπεριφοράς».

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι: «Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, προκηρύχθηκε, κατά τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους, ικανός αριθμός αυτών, οι οποίες θα καλυφθούν ως το τέλος του μηνός Αυγούστου, ενώ παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυσή της κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις και λοιπές τοποθετήσεις».

Ακόμη, στο έγγραφο παρουσιάζονται τα στοιχεία κλοπών-διαρρήξεων για την περιοχή: «Απόρροια της αποτελεσματικότητας του ακολουθούμενου σχεδιασμού, αλλά και της επιχειρησιακής ικανότητας των αστυνομικών δυνάμεων, αποτελεί η πτωτική τάση σε μία σειρά εγκληματικών συμπεριφορών στην εδαφική αρμοδιότητα της ως άνω Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τα έτη 2016 – 2017. Ενδεικτικά, αναφέρεται η παρατηρούμενη μείωση των ποσοστών των κλοπών-διαρρήξεων κατά 31,16% το α΄ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017».

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι η όλη καταβαλλόμενη προσπάθεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε ζητήματος αστυνομικής φύσης και την επίτευξη του – κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό – επιθυμητού περιβάλλοντος ασφάλειας για τους πολίτες.