Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

0
38

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα διοργανώσει το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του, τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (ΜΒΑ), στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α. Μάρκετινγκ,

β. Χρηματοοικονομική, και

γ. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

(Ιστοσελίδα: www.mba.pem.tuc.gr; e-mail: [email protected]).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

2. Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing (Ιστοσελίδα: www.prodes.pem.tuc.gr; e-mail: [email protected]).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Β. Διατμηματικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

1. Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ), διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

(Ιστοσελίδα: www.mtim.tuc.gr; e-mail: [email protected]).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

2. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά -Applied Mathematics, σε συνεργασία με τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

(Ιστοσελίδα: http://math.tuc.gr; e-mail: [email protected]).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Γ. Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων λειτουργούν τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ.:

1. Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

2. Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

(Ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr; e-mail: [email protected])

Δ. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ

Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

(Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr; e-mail: [email protected])

Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Σημαντικές ημερομηνίες για τα Π.Μ.Σ.:

Πέρας κατάθεσης αιτήσεων: 6 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση επιλεγέντων: 15 Σεπτεμβρίου 2020

Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 16 – 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Απαλλασσόμενων: 22 Σεπτεμβρίου 2020

Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη μαθημάτων: 12 Οκτωβρίου 2020

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε στη Γραμματεία:

κα Λουκία Παπαδάκη

Τηλ. +30.28210.37161