Με λαμπρότητα η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Αθανασίου

0
90

Μέ λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Πανήγυρις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Γ’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου, τοῦ ἐπονομαζομένου καί «Καθημένου», στή γενέτειρά του Ἀξό Μυλοποτάμου. Ἡ ὁποία, μέ πρώτη τήν οἰκογένεια τῶν Πατελάρων, καυχᾶται ἐν Κυρίῳ καί σεμνύνεται γιά τόν ἐκλεκτό της γόνο πού πολιτογραφήθηκε στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ εὐαρέστησε τόν Θεόν, ἐνῶ ἀξιώθηκε τῆς ὕψιστης ἐκκλησιαστικῆς τιμῆς νά διακονήσει θυσιαστικά τόν
Πρωτεύθυνο τῆς Ὀρθοδοξίας Οἰκουμενικό Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ κατά τά τελευταῖα ἔτη, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, κατόπιν υἱϊκῆς παρακλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ἀπέστειλε Ἐκπρόσωπο Αὐτοῦ, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα, ὁ ὁποῖος προσεκόμισε καί ἀνέγνωσε κατά τήν Θεία Λειτουργία, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα, πού παρατίθεται παρακάτω.

Ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Σεβασμιώτατος κ. Χαρίτων, προεξῆρχε τῆς Πανηγύρεως, τόσο κατά τόν Μέγα Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 20ῆς Αὐγούστου, ὅσο καί κατά την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, τό πρωί τῆς Δευτέρας 21ης Αὐγούστου 2017.

Μαζί του συνιερούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, καθώς καί ὁ Ρεθύμνιος Ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Βαβυλῶνος κ. Θεόδωρος. Στό Συλλείτουργο συμμετεῖχαν ἐπίσης οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πορφύριος Ἀουάντ, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλέπας, Τιμόθεος Παναγιωτάκης,
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Βωσάκου, Ραφαήλ Μαϊνωλᾶς, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Δισκουρίου, Παρθένιος Καλυβιανάκης, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἀτάλης-Μπαλῆ, καί πολλοί ἀκόμη κληρικοί ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Κρήτης. Τήν Πανήγυρη τίμησε μέ τήν παρουσία του καί ὁ Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Δημήτριος Κόκκινος.

Τόσο κατά τόν Ἑσπερινό ὅσο καί κατά τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἐξέφρασε τήν εὐγνώμονα εὐχαριστία του πρός τήν Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, γιά τήν ἀποστολή τοῦ Ἐκπροσώπου καί τοῦ Σεπτοῦ Μηνύματός Του κατά τόν ἑορτασμό
τοῦ ἐν Ἁγίοις Προκατόχου Του Ἀθανασίου τοῦ Πατελάρου. Ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε ἐγκάρδια τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα γιά τήν ὁλόθυμη καί χαρισματική ἐκπλήρωση τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς πού τοῦ ἀνατέθηκε ὡς Ἐκπροσώπου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καθώς καί τούς Σεβασμιώτατο κ. Κύριλλο καί Θεοφιλέστατο κ. Θεόδωρο γιά τήν ἰδιαιτέρως τιμητική παρουσία καί συμμετοχή τους στήν Ἱερά Πανήγυρη.
Εὐχαρίστησε ἀκόμη τόν καλό ἐφημέριο τῆς Ἀξοῦ, Αἰδεσ. Πρωτ. Δαυΐδ Μιγαδάκη, καί τούς συνεργούς του γιά τήν ἄρτια προετοιμασία τῆς Πανηγύρεως, τούς κληρικούς πού προσῆλθαν καί τούς φιλάγιους συνεορταστές λαϊκούς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τόν περικαλλῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου γιά νά λάβουν εὐλογία, νά προσκυνήσουν τήν Ἱερά του Εἰκόνα καί τό ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ του ἀφθάρτου Λειψάνου πού ἀποθησαυρίζεται σέ αὐτόν.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος παρεκάλεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο νά τελέσει τῆς εἰς Πρωτοπρεσβύτερον χειροθεσία τοῦ κληρικοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας Αἰδεσ. Κωνσταντίνου Πλουσῆ.

Μετά τήν ἑόρτιο τράπεζα πού παρέθεσε σέ ὅλους τούς προσκυνητές ἡ Ἐνορία, ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Εὐγένιος μετέβη μαζί μέ τούς φιλοξενουμένους Ἱεράρχες καί τούς συνοδούς τους στά πλησιόχωρα Ζωνιανά, ὅπου ξεναγήθηκαν ἀπό τόν ἐφημέριο Αἰδεσ. Πρωτ. Ματθαῖο Ζερβό καί τόν Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Κοινότητος Ζωνιανῶν κ. Κωνσταντῖνο Παρασύρη στό ὑπέροχο σπήλαιο Σφενδόνη.