Μαγνητικός Τομογράφος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

0
42

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας η οποία αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 23,3εκ ευρώ στα Δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Siemens, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου έλαβε το ποσό των 1.04εκ ευρώ προκειμένου να προμηθευτεί ένα σύγχρονο Μαγνητικό Τομογράφο αξίας 900χιλ ευρώ (περιλαμβανομένου του κόστους των συντηρήσεων για 5 έτη) και ένα φορητό ψηφιακό ακτινοσκοπικό C-ARM αξίας 145χιλ για τις ανάγκες του χειρουργικού τομέα (με το κόστος συντηρήσεων επίσης για 5 έτη).

Η παροχή του συγκεκριμένου εξοπλισμού μέσω της συμφωνίας η οποία επιτεύχθηκε θα αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου σε επίπεδο ακτινοδιαγνωστικών πράξεων αφού δεν υπήρχε στο παρελθόν μαγνητικός τομογράφος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και επιπλέον θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των χειρουργικών επεμβάσεων με την αντικατάσταση του παλαιού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-Arm το οποίο αγοράστηκε προ 12ετίας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να εγκατασταθεί ο εν λόγω εξοπλισμός ο οποίος θα βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του Νομού.