Μ. Κεμεσίδης: Διαφωνεί με Βάμβουκα για Αγορά και Πάρκο-Κατέθεσε προτάσεις

0
456

Δημόσια διαφωνία με τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά τον τρόπο ανακατασκευής της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων,εκφράζει ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μανόλης Κεμεσίδης.

Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο χρηματοδότησης τον οποίο έχει ανακοινώσει ο κ. Βάμβουκας, για την ανάπλαση του Παρκου Ειρήνης και Φιλίας μέσω ΣΔΙΤ.

Ο κ. Κεμεσίδης όχι μόνο διαφωνεί αλλά προχωρά μάλιστα και στην κατάθεση μίας σειράς προτάσεων, οι οποίες θα βοηθήσουν κατά την εκτίμησή του, ώστε να προχωρήσουν αυτά τα δύο έργα, τις οποίες δημοσιοποίησε το πρωί της Τετάρτης.

Αναλυτικά:

Για την Δημοτική Αγορά

1. Η μελέτη της Δημοτικής Αγοράς έτσι όπως έχει συνταχθεί αφορά την ενιαία και όχι την τμηματική κατασκευή της. Είναι σαφές, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου αλλά και τους κινδύνους από τυχόν ελλείψεις στις μελέτες, ότι για να γίνει τμηματική η κατασκευή θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες στατικές και ΗΜ μελέτες. Αυτό με την σειρά του σημαίνει επιπλέον κόστος μελετών, χρόνο ή αδειοδοτήσεις που τυχόν θα απαιτηθούν.

2. Γιατί θα τελειώσει πιο γρήγορα. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός χρόνος υπολογίζεται σε 18-24 μήνες. Αντιθέτως στην περίπτωση της τμηματικής κατασκευής υπολογίζεται ως συνολικός χρόνος αποπεράτωσης σε 5Χ12 μήνες=60 μήνες (εφόσον η τμηματική κατασκευή γίνει σε 5 φάσεις) (χωρίς να υπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις από άλλες υπηρεσίες π.χ Αρχαιολογία, ΔΕΗ κλπ).

3. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, αφού θα απαιτηθούν επιπλέον δίκτυα (παράλληλα δίκτυα εν λειτουργία με τα υφιστάμενα), πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, πατάρι εσωτερικά σε όλη το κτίριο, επιπλέον αποζημίωση στον ανάδοχο για κάθε φορά που θα στήνει εκ νέου το εργοτάξιο ανά πτέρυγα κλπ

4. Γιατί τελικά ή όχληση που θα δημιουργήσει η τμηματική κατασκευή θα είναι μεγαλύτερη από την περίπτωση της ολικής ανακατασκευής. Οι συνθήκες που θα επικρατούν θα είναι αποτρεπτικές για τους πελάτες (συνεχής θόρυβος, σκόνη, δυσκολίες πρόσβασης κλπ), οπότε είναι προτιμότερο ο χρόνος κατασκευής να είναι όσο το δυνατό μικρότερος.

5. Το ύψος του προϋπολογισμού αναμένεται να φτάσει στα 15.000.000,0 ευρώ ενώ το τελικό κόστος του έργου, συνυπολογιζόμενης της έκπτωσης, θα κυμανθεί περίπου στα 10.000.000,0 ευρώ, οπότε δεν θα απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση του έργου από Ιδίους Πόρους ή δανειοδότηση του Δήμου.

6. Για λόγους ασφαλείας, που στην περίπτωση της τμηματικής κατασκευής οι κίνδυνοι θα είναι πολλοί περισσότεροι (γιατί θα υπάρχει κοινό που θα κυκλοφορεί κοντά σε χώρους του εργοταξίου) πράγμα που θα δημιουργήσει αυξημένες ευθύνες και άγχος στην επίβλεψη του έργου.

Για την χρηματοδότηση της ολικής ανακατασκευής της Δημοτικής Αγοράς προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ που ήδη έχει δοθεί από τον υπουργό κ. Σταθάκη μέσω του ΠΔΕ καθώς η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (μέτρο για ανακατασκευή μνημείων – μουσείων) με το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι εφικτό ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας

• Υπάρχει ώριμη μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης του πάρκου

• Μέχρι στιγμής καμιά ανάπλαση πάρκου ή κοινόχρηστου χώρου δεν έχει χρηματοδοτηθεί από ΣΔΙΤ και τυχόν χρηματοδότηση του θα είναι ιδιαίτερα επισφαλής

• Σε περίπτωση χρηματοδότησης της ανάπλασης του πάρκου από ΣΔΙΤ είναι σαφές ότι η εκμετάλλευση του θα είναι θέμα των ιδιωτών και όχι του Δήμου, με ότι συνεπάγεται αυτό.

• Η τυχόν χρηματοδότηση του από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και όχι από ΣΔΙΤ θα καταστήσει εφικτή την άμεση ανάπλαση του.