Κρήτη: Ζητούν την ουσιαστική στήριξη των μαθητών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

0
16

Η Ομοσπονδία Γονέων Κρήτης με υπόμνημα προς το Υπουργείο Παιδείας ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τους μαθητές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα: 

Η Ομοσπονδία Γονέων Κρήτης καταθέτει στο Υπουργείο Παιδείας το παρόν υπόμνημα, ζητώντας άμεση απόφαση ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα για τη στήριξη των μαθητών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ειδικά σε ό,τι αφορά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου που έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι σεισμόπληκτοι μαθητές και απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην ΠΕ Ηρακλείου, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωσης και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2022 είναι δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το παραπάνω προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄38) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4777/2021 (Α΄25), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (Α΄12).

Μάλιστα, για τα ειδικότερα θέματα απαιτείται κάθε φορά απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι τα προβλεπόμενα δε συνιστούν ουσιαστική στήριξη των σεισμόπληκτων μαθητών που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν μια δύσκολη και πρωτοφανή κατάσταση, με τα σπίτια τους να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί εντελώς, με τις καταστροφές που υπέστησαν και οι σχολικές μονάδες για τις οποίες έχει ανασταλεί η λειτουργία και το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την αποκατάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη το ειδικό ποσοστό να μην υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%) στην πραγματικότητα μπορεί να σημαίνει ένα ελάχιστο αριθμό μαθητών καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους, όπως αποδείχτηκε με τον καθορισμό των δικαιούχων ειδικού ποσοστού το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οπότε καθορίστηκε (i) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ ποσοστό 0,62%. (ii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑΛ ποσοστό 1,30% (iii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ ποσοστό 1,32%.

Επιπλέον, η «χαριστική βολή» μιας πολύ δύσκολης χρονιάς για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου πανελλαδικά είναι η συνέχιση της εφαρμογής του μέτρου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), που ήδη από πέρυσι έχει αφήσει εκτός δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης χιλιάδες αποφοίτους, ειδικά σε παιδιά που για 2 χρόνια υπέστησαν τις ψυχικές επιπτώσεις και τους μορφωτικούς αποκλεισμούς και περιορισμούς της τηλεκπαίδευσης, χωρίς καμιά ουσιαστική υποστήριξη από το κράτος. Υπενθυμίζεται ότι από την εφαρμογή του μέτρου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), επιβεβαιώθηκε ότι δεν αποσκοπεί στον αποκλεισμό υποψηφίων που έγραψαν χαμηλά στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και παιδιά που πέτυχαν πολύ υψηλότερες βαθμολογίες και δεν μπορούσαν καν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο τμήματα. Πέρα από την ΕΒΕ, καινούρια προβλήματα στους μαθητές που αγωνίζονται για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προκάλεσε η απόφαση του υπουργείου να δώσει στα τμήματα τη δυνατότητα να επιλέγουν συντελεστές βαρύτητας για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Σε αυτές φυσικά τις αντίξοες συνθήκες θα πρέπει να προστεθούν και οι επιπλέον δυσκολίες που προκύπτουν από την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, την αύξηση των τιμών των καυσίμων, την ενεργειακή φτώχεια που κάνουν αφόρητη την καθημερινότητα των λαϊκών οικογενειών σε όλη τη χώρα και προσθέτουν επιπλέον εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών και στην προσπάθεια όσων το επιθυμούν να εισαχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Είναι, λοιπόν, σοβαρό το ενδεχόμενο να είναι χωρίς αντίκρισμα η υποτιθέμενη στήριξη των μαθητών που πλήγηκαν από τους πρόσφατους σεισμούς στην Κρήτη, όταν προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Επειδή είναι κατανοητό πως η έκτακτη κατάσταση και οι αντίξοες συνθήκες που βίωσαν και βιώνουν οι πληγέντες μαθητές στην ΠΕ Ηρακλείου κάθε άλλο παρά παρείχαν όλα εκείνα τα μέσα και τις προϋποθέσεις ώστε να ασχοληθούν με τη μόρφωσή τους, ιδιαίτερα οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, χρειάζεται:

Να διευρυνθούν τα όρια της ποσόστωσης, ώστε να έχουν πραγματικό αντίκρισμα στην ουσιαστική στήριξη των σεισμόπληκτων μαθητών της ΠΕ Ηρακλείου, που υπέβαλαν αίτηση δήλωσης συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Ιούνιο του 2022, καθώς και για τις δύο επόμενες χρονιές, οπότε και θα αποφοιτήσουν οι μαθητές που το 2021-22 φοιτούσαν στην Α’ Λυκείου.

Να ικανοποιηθεί το απόλυτα δίκαιο αίτημα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, των συντελεστών βαρύτητας για τα εξεταζόμενα μαθήματα για όλους τους μαθητές, καθώς και της Τράπεζας Θεμάτων.

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter