Κρήτη: Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση

0
16

Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Επαρχιακή Οδό 27 από τον Ιωάννη Χωστό έως Γέφυρα Αγ. Σύλλα Ηρακλείου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009». 20ο ΥΠΟΕΡΓΟ NEO: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ 27 ΑΠΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΩΣΤΟ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ» αναδόχου ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση:

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου , «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ 27 ΑΠΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΩΣΤΟ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ», στην περιοχή από τον Ιωάννη Χωστό έως την Γέφυρα Αγ. Σύλλα θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος, ασφαλτόστρωσης και συντήρησης αύριο Τετάρτη 23-01-2019 οι οποίες θα διαρκέσουν 15 ημέρες περίπου..
Παρακαλούνται οι χρήστες της οδού:
1. Για την κατανόηση της ταλαιπωρίας που θα υποστούν,
2. Την πιστή τήρηση της εργοταξιακής σήμανσης,
3. Την πιστή τήρηση του ΚΟΚ.
4. Τον σεβασμό προς το εργοτάξιο.